Lijst Wommels Freule afdelingwedstrijd

Jan Braaksma
By Jan Braaksma september 16, 2020 19:41

Lijst Wommels Freule afdelingwedstrijd

Scheidsrechters Henk van der Zee, Jenco Sieperda en Lolke Bierma. Aanvang: 9.00 uur!

1. Folsgare
Lieuwe van der Kamp
Wessel Zijlstra
Jan Johannes van der Kamp
2. Franeker
Jelmer Kuiken
Elmer Feenstra
Jan-Tymen Eisma
3. Grou
Jan Yntema
Redmer Kornet
Tjerk Kamsma
4. Witmarsum
Jari Visser
Colin Baarda
Nick Visser
5. St. Annaparochie
Jesse Kroondijk
Jelvin Kaper
Iwan Hiddinga
6. Reahus-Turns
Durk Bootsma
Ate Schaap
Pieter de Jong
7. Easterwierrum
Grietzen Boersma
Rein Zijlstra
Harmjan Boersma
8. Stiens
Rick Hayma
Hessel van der Molen
Jelger van der Meulen
9. Morra-Lioessens
Folkert Jelmer Visser
Douwe Dijkstra
Johan Sipma
10. Leeuwarden
Rein Breuker
Otte Algra
Harmen Zuidema
11. Baard
Tjitte Reitsma
Geert Reitsma
Klaas Gerrit Meulenaar
12. Heerenveen
Heiko Zijlstra
Thieme Durk van Etten
Luca Wijngaard
13. Wommels
Jelle Sieperda
Luka van der Weg
Jente Schraa
14. Dronryp
Rutger Kumbangsila
Jorn Lars van Beem
Rick Minnesma
15. Easterein
Redmer Wiersma
Rutger Sijbesma
Arjen Stremler
16. Spannum
Stijn Vincken
Fedde Hansma
Niels de Boer
17. Arum
Jildert Wijbenga
Pieter den Breejen
Rinnert Tolsma
18. Raerd
Jens Kooistra
Daan Kooistra
Jelmer Foppe Drijfhout
19. Bolsward
Redmer Cnossen
Yoram Elzinga
Dietmer Kuperus
20 Niawier-Metslawier-Oosternijkerk
Jan Bandstra
Jelmer Torensma
Rutger Torensma
21. Exmorra
Jarno Feenstra
Jacco Tolsma
Marten Leijenaar
22. Tzum
Steven Koster
Robin Benders
Jorrit Palma
23. Ingelum
Jelmer Osinga
Daniel Meesters
Jurrit Osinga
24 Kimswerd
Jurjen Fokkema Menno Johnson
25. Ried
Harm van der Ploeg
Pieter Broeders
Rients Dijkstra
26. Bitgum
Thom Dijkstra
André de Vries
Leon Wijning
27. Itens
Meint Ligthart
Sybo Wiersma
Jelmer Abels
28. Hommerts-Jutrijp
Redmer van Netten
Henk Hoekstra
Jitze Floris
29. Gaast-Ferwoude
Thom Oostenveld
Thom Stellingwerf
Jan Bauke van Kalsbeek
30. Jellum-Bears
Harold de Boer
Jelmer Miedema
Wiebe Siemen Leenstra
31. Makkum
Leon Smink
Luuk Zwaagstra
Clive van der Weerdt
32. Reduzum
Leon Sjoerdsma
Simon Sjouke Zijlstra
Jitze Miedema
33. Menaam
Rowin Faas
Oniek Huizinga
Werner Iedema
34. Winsum
Jarno Viëtor
Stefan Greidanus
Jens Rienk Jepkema
35. St. Jacobiparochie
Raymon de Vries
Wesley v.d. Vaart
Verry van der Meer
36. Sexbierum-Pietersbierum Enrico Post
Rene van der Walt
Alwin Boschma
37. Balk
Michel Hendriks
Rinke Schram
Cees Dedmer Kramer
38 Lollum-Waaxens
Liuwe-Meint Postma
Marten Algra
Johannes Bouma
39. Berltsum
Thomas Dijkstra
Rink Sterk
Douwe Joostema
Jan Braaksma
By Jan Braaksma september 16, 2020 19:41
Write a comment

No Comments

No Comments Yet!

Let me tell You a sad story ! There are no comments yet, but You can be first one to comment this article.

Write a comment
View comments

Write a comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

*

Websponsors

Frythermo vloerverwarming

Recente reacties

 • Huzumer

  Huzumer

  De krans voor Herrema was in Tzummarum!!!!

  View Article
 • Johan

  Johan

  Koos alsnog lokwinske met je benoeming als voorzitter., Johan van Seijst

  View Article
 • Ada

  Ada

  Beste schrijver van deze column, misschien de volgende wedstrijd een beetje genieten van al dat kaatsvolk dat op de been…

  View Article

Websponsors

Taxi van der Bles
Horeca Straatkaatsen Leeuwarden
Geert van Tuinen producties
Alfa Romeo Berlikum
Jansma Burdaard
Jaap Breman Schoonmaakgroothandel