Sjanet Wijnia koningin in Stiens

Jan Braaksma
By Jan Braaksma juni 9, 2024 10:59

Sjanet Wijnia koningin in Stiens

Kaatsclub “De Boer” organiseert traditioneel getrouw elk jaar de Stienzer keatsdagen, het evenement lijkt steeds groter te worden. Net als vorige edities hadden zij ook nu weer alle registers opengetrokken en een prachtige arena gebouwd. Rondom het kaatsveld stond zelfs de boarding van de KNKB. Na een jaar afwezigheid (wedstrijd werd gekaatst op een aparte zondag) waren de dames op 7de juni 2024 weer op vrijdag middag te gast. Het is een mooie dag waarin het zonnetje af en toe tevoorschijn kwam. Voor het eerst was er bij de dames ook een tijdsklok een experiment waarmee de KNKB de lengte van de wedstrijddagen hoopt in te korten, hierdoor zit het publiek ook korter naar een leeg veld te zien. De regels zijn als volgt op het moment dat een van de dames de arena betreedt gaat de klok lopen en dient de strijd na 5 minuten te worden aangegaan. Tussen omlopen door hadden de dames 10 minuten pauze. De onderbreking voor de finale bedraagt 15 minuten en nadat het Fries Volkslied heeft geklonken barst de strijd los. Het is een mooie middag waarin het zonnetje zo nu en dan flink tevoorschijn kwam. De wedstrijdleiding was in handen van de heer S. Hiemstra en hij gaf om 15:30 het startsein. Deze middag stond er een door elkaar loten wedstrijd op het programma met 8 partuur op de lijst. De formaties die de 2de omloop wisten te bereiken konden in ieder geval nog 2x kaatsen want naast de finale was ook nog de strijd om de 3de prijs of niets.

Kaatsclub de Boer had het prima voor elkaar alle ingrediënten waren aanwezig om er een mooie strijd van te gaan maken. Wybrig Bakker, vormde deze dag een formatie met Sjanet Wijnia en Fiera de Vries. Zij beten het spits af en zij stonden tegenover Louise Krol, Marsha Broersma en Jennie Terpstra. Wybrig en haar maten laten er geen gras overgroeien en het is Sjanet die de strijd weet open te breken als zij de boven weet te vinden op de 6-4. Het partuur van Louise probeert gelijk weer aan te sluiten maar zien de achterstand verder oplopen wanneer Sjanet die even de opslag had overgenomen een prachtig zitbal weet te plaatsen op de 1-0 en 6-4. De strijd lijkt vervolgens echt op gang te komen als voor het eerst de 6-6 aan de telegraaf verschijnt. Louise, Marsha en Jennie hebben een kans om de aansluiting te herstellen maar zien Wybrig een prachtige zitbal afleveren op de 2-0 en 6-6 en daarmee zij hun partuur op een 3-0 voorsprong. In een poging het tij te doen keren gaat Marsha buiten het perk en neemt Louise haar plekje over in het voorperk. Het lijkt niet het gewenste effect te hebben op dat moment want het verschil blijft oplopen naar de 4-0 wanneer Louise het vizier niet op scherp heeft staan en de bal buiten het perk beland op de 3-0 en 6-0. Louise, Marsha en Jennie blijven het proberen maar lijken niet echt grip op de wedstrijd te krijgen en kunnen niet voorkomen dat voor de 5de keer op rij het bordje in handen komt van Wybrig, Sjanet en Fiera, door het goede opslag werk van Wybrig zij weet met haar opslag de kaats te behouden op de 4-0 en 6-2. Nog een keer halen beide formaties alles uit de kast en dat leidt tot de 2de 6-6 aan de telegraaf maar als het vizier van Louise niet op scherp staat en de bal net buiten het perk valt op de 5-0 en 6-6 gaat partuur Wybrig naar de 2de omloop in Stiens.

In de tweede partij van deze middag begint Andrea Kroes samen met Lisanne Scharringa en Anna Dieuwke Dijkstra aan de opslagzijde van het veld en zij gingen de strijd aan met Iris Veltman, Jeska Terpstra en Senne Idsardi. Het werd een prachtige strijd waarin Iris de strijd weet open te breken als zij een prachtige zitbal weet te plaatsen op de 2-6. Zij weten de voorsprong niet lang vast te houden want het is Andrea die met haar opslag Senne tot een kwaadslag weet te dwingen op de 0-1 en 6-2 waardoor zij weer aansluiten. De strijd lijkt vervolgens echt los te barsten wanneer voor het eerst een bordje op de 6-6 beslist dient te worden. Als Iris op de goede plek staat in het tussenspel en de bal voor de kaats weet te keren op de 1-1 en 6-6 neemt haar partuur voor de 2de keer de leiding. Even lijkt het erop dat Iris, Lisanne en Senne de touwtjes in handen weten te nemen als zij een gaatje weten te slaan door het goede opslag werk van Iris zij weet met haar opslag het perk te verrassen waardoor zij zelf de bal voor de kaats weet te keren op de 1-2 en 0-6. De strijd is echter verre van gestreden want de spanning keert terug in deze onderlinge strijd wanneer ditmaal Iris er niet in slaagt om de bal binnen de perklijnen te houden op de 1-3 en 6-4.

Iris, Lisanne en Senne lijken een prachtige voorsprong te hebben maar deze verdwijnt als sneeuw voor de zon wanneer voor de 2de keer op rij Iris er niet in slaagt om de bal binnen de perklijnen te houden in een zeer zwaar bevochten eerst op de 3-2 en 6-6. Het belangrijke zevende eerst wil nog wel eens voor een doorbraak of ommekeer zorgen. Het is Jeska die op de goede plek staat en de bal voor de kaats weet te keren op de 3-3 en 6-6. Er wordt fel gestreden om elke 2 punten aan de telegraaf. Het blijft stuivertje wisselen met het binnen halen van de eersten en geen van beide slaagt erin om uit te lopen. Als de opgeslagen bal van Iris niet genoeg snelheid mee krijgt en voor het perk beland op de 3-4 en 6-0 is daar het 4de bordje voor Andrea, Lisanne en Anna Dieuwke. Het lijkt erop dat wie als eerste het 5de bordje weet te bereiken er wel eens met de winst vandoor zou kunnen gaan in deze onderlinge strijd. Ze geven elkaar niets toe. Als Andrea de bal zo naar het perk weet te sturen op de 4-4 en 6-0 en Jeska deze niet goed weet te verwerken en de bal kwaad vliegt is daar het 5de bordje voor Andrea, Lisanne en Anna Dieuwke. Zij geven dit buitenkansje ook niet meer uit handen en weten de 2de omloop te bereiken wanneer ditmaal Anna Dieuwke op de goede plek staat en de bal voor de kaats weet te keren op de 5-4 en 6-2 loodst zij hun partuur naar de 2de lijst in Stiens.

Het partuur van Amarins de Groot, Larissa Smink en Foke Jill Bakker moet gelijk aan het begin van de partij de achtervolging inzetten op de formatie van Roelie Kroondijk, Anouk Smink en Gerde Lycklama a Nijeholt. Het is Roelie die met haar opslag de strijd weet open te breken. Zij weet een prachtige zitbal te plaatsen op de 4-6. De telegraaf keert al snel terug in balans door het goede opslag werk van Amarins als zij Gerde tot een kwaadslag weet te dwingen op de 0-1 en 6-4. Beide parturen zijn aan het begin van de strijd zeer aan elkaar gewaagt en halen om en om een bordje binnen. Als het vizier van Amarins niet op scherp staat en de bal buiten de perklijnen beland op de 1-1 en 2-6 nemen Roelie, Anouk en Gerde de leiding. De formatie van Roelie lijkt even het heft in handen te nemen. Zij weten een gaatje te slaan door het goede werk van Roelie aan de opslag zij laat het perk van Larissa en Foke Jill met lege handen achter op de 1-2 en 4-6. De strijd is echter verre van gestreden want met een prachtige uithaal weet Larissa de boven te vinden op de 1-3 en 6-4 en daarmee de spanning terug te doen keren in deze onderlinge strijd. Beide parturen halen alles uit de kast om de 2de omloop in Stiens te bereiken.

Als Roelie er niet in slaagt om de bal de goede richting mee te geven op de 2-3 en 6-4 is het evenwicht weer volledig terug. Als Gerde goede onder de bal weet te stappen in een zeer snel verkaatst eerst en de boven vindt op de 3-3 en 0-6 weet zij daarmee het 7de te verkaatsen eerst binnen te slepen. Amarins, Larissa en Foke Jill weigeren de strijd op te geven en blijven knokken voor elke 2 punten aan de telegraaf. Het is Larissa die ditmaal goed onder de opgeslagen bal van Roelie weet te stappen en de boven te vinden op de 3-4 en 6-2. Beide parturen maken er een prachtige strijd van. Het breek punt in deze onderlinge strijd valt uiteindelijk in een zeer zwaar bevochten eerst op de 4-4 en 6-6. Larissa heeft dan even de opslag overgenomen van Amarins en als zij de bal naar het perk stuurt en deze niet genoeg snelheid meekrijgt is daar het 5de bordje voor Roelie, Anouk en Gerde. Amarins en haar maten blijven het proberen maar moeten uiteindelijk alsnog de handdoek gooien wanneer Gerde de bal zeer goed weet te raken en de boven weet te vinden op de 4-5 en 4-6.

In de laatste partij van de eerste omloop tijdens deze 21ste editie van deze dames partij bij kaatsclub De Boer staat Annet de Haan samen met Rixt Blanke en Manon Scheepstra tegenover het partuur van Anna Ennema, Rixt Wijnia en Noa Elzinga. Het begin van deze partij is voor Anna en haar maten want zij weten nadat Anna een prachtige zitbal weet te plaatsen op de 4-6 gelijk een gaatje te slaan naar de 0-2 wanneer ditmaal Anna Rixt Blanke tot een kwaadslag weet te dwingen op de 0-1 en 4-6. Langzaam maar zeker komt de wedstrijd echt op gang want het is ditmaal Annet die een bordje weet binnen te halen als zij op de goede plek staat en de bal voor de kaats weet te keren op de 0-2 en 6-2. De balans keert vervolgens al zeer snel terug in deze mooie strijd wanneer Anna het vizier niet op scherp heeft staan en de bal buiten het perk beland op de 1-2 en 6-2. Langzaam maar zeker weet Annet met Rixt en Manon het initiatief naar zich toe te trekken. Het is Annet zelf die hun 3de eerst aan de telegraaf weet te hangen als zij een prachtige zitbal weet te plaatsen op de 2-2 en 6-4.

De strijd is er niet minder om want voor het eerst in deze onderlinge strijd is daar de 6-6 en wanneer Manon erin slaagt om de kaats te passeren lopen zij uit naar een 4-2 voorsprong. Als Anna, Rixt en Noa geen passend antwoord weten te vinden om de achterstand weer in te lopen is de strijd gestreden. Zij weigeren de strijd op te geven en blijven knokken voor elke 2 punten aan de telegraaf. De strijd is gestreden wanneer in een zeer zwaar bevochten eerst Anna er niet in slaagt om de bal binnen het perk te sturen op de 4-2 en 6-6. Kansen zijn er dus wel degelijk voor Anna, Rixt en Noa maar het is de formatie van Annet die op de juiste momenten weet toe te slaan. Het ticket voor de 2de omloop wordt door Annet zelf binnengehaald als zij een prachtige zitbal weet te plaatsen op de 5-2 en 6-2.

Het is een mooie middag tijdens deze 21ste editie van de dames hoofdklas bij kaatsvereniging De Boer uit Stiens. Na een pauze van 10:00 en met veel publiek langs de lijnen van het veld betrad Wybrig Bakker als eerste samen met Sjanet Wijnia en Fiera de Vries de prachtige arena om de strijd aan te gaan met Andrea Kroes, Lisanne Scharringa en Anna Dieuwke Dijkstra. Wie plaatst zich als eerste voor de finale van deze Stienzer Keatsdagen. Als Andrea er niet in slaagt om de bal binnen de perklijnen te houden op de 6-2 komt Wybrig met haar maten op voorsprong. Het begin van de wedstrijd lijkt voor Wybrig, Sjanet en Fiera want dankzij het goede opslag werk van Wybrig zij weet een prachtige zitbal te plaatsen op de 1-0 en 6-6 loopt het verschil op naar de 2 eersten in hun voordeel. Langzaam maar zeker lijkt de wedstrijd echt op gang te komen en de spanning terug te keren want als ditmaal Wybrig er niet in slaagt om de bal de goede richting mee te geven en deze voor het perk beland op de 2-0 en 4-6 keert de spanning terug.

Andrea, Lisanne en Anna Dieuwke blijven knokken voor elke 2 punten aan de telegraaf en weten de balans terug te doen keren wanneer Andrea een prachtige zitbal weet te plaatsen op de 2-1 en 0-6. Het is een prachtige strijd waarin beide zeer aan elkaar gewaagt blijken te zijn vanaf de 2-2. Het derde bordje aan de telegraaf verschijnt als eerste aan de zijde van Wybrig en haar maten door het goede werk van Fiera als zij de kaats weet te passeren op de 2-2 en 6-4. Geen van beide formaties slaagt er op dat moment in om echt weg te lopen want als ditmaal het vizier van Wybrig niet op scherp staat en de bal buiten het perk beland op de 3-2 en 2-6 keert het evenwicht weer terug. Het blijft stuivertje wisselen, het zevende te verkaatsen eerst wil nog wel eens voor een doorbraak of ommekeer zorgen. Als Wybrig de bal zo naar het perk weet te sturen dat Lisanne en Anna Dieuwke deze niet goed weten te verwerken en deze blijft zitten op de 3-3 en 6-4 is daar de 4-3 voorsprong voor partuur Wybrig.

Via een zeer snel verkaatst eerst neemt Sjanet even de van best op slag over maar als zij de bal buiten de perklijnen plaatst op de 4-3 en 0-6 keert de balans weer terug in deze zwaarbevochten partij. Even lijkt het er op dat Andrea, Lisanne en Anna Dieuwke aan het langste eind weten te trekken wanneer de opgeslagen bal van Sjanet net te weinig snelheid mee krijgt en voor het perk beland op de 4-4 en 4-6. Beide parturen zijn zeer aan elkaar gewaag en geven elkaar niets toe. De beslissing in deze onderlinge strijd valt pas in het laatste te verkaatsen wanneer Wybrig een prachtige zitbal weet te plaatsen op de 4-5 en 6-0. Beide parturen blijven alles uit de kast halen om de finale te bereiken. Uiteindelijk valt de beslissing in deze onderlinge strijd pas op de 5-5 en 6-4 wanneer Wybrig de bal zo naar het perk weet te sturen dat Anna Dieuwke de bal niet goed verwerkt en de bal over de kwaadlijn vliegt.

Het is een mooie vrijdag middag met veel spanning in de verkaatste partijen. Wie er met het 2de finale ticket vandoor zou gaan moest gaan blijken uit de onderlinge strijd tussen het partuur van Roelie Kroondijk, Anouk Smink en Gerde Lycklama à Nijeholt en de formatie van Annet de Haan, Rixt Blanke en Manon Scheepstra. Het eerste verkaatste bordje komt in handen van Annet en haar maten als de bal uit de hand van Roelie buiten het perk beland op de 4-6. Het belooft een mooie strijd te gaan worden want het is Anouk die de stand weer gelijk weet te trekken als zij de kaats weet te passeren op de 0-1 en 6-4. Het blijft een prachtige strijd waarin de bordjes om en om aan de telegraaf verschijnen. Voor de 2de keer weet Annet samen met Rixt en Manon op voorsprong te komen wanneer Roelie de bal niet de goede richting mee weet te geven op de 1-1 en 4-6 en deze buiten het perk beland. Het lijkt er vervolgens op dat de formatie van Annet even weet door te pakken want zij weten een gaatje te slaan door het goede werk van Manon in het tussenspel als zij de bal voor de kaats weet te keren op de 1-2 en 4-6.

Roelie, Anouk en Gerde blijven alles uit de kast halen om de aansluiting te herstellen en daarbij worden ze even geholpen door Annet als zij de bal buiten het perk doet belanden op de 1-3 en 6-0. De strijd komt weer geheel open te liggen als Gerde goed tegen de bal weet aan te stappen en de boven weet te vinden op de 2-3 en 6-2. Het zevende te verkaatsen eerst wil nog wel eens voor een doorbraak of ommekeer zorgen. Als Annet de bal zo naar het perk weet te sturen op de 3-3 en 2-6 dat Anouk en Gerde deze niet weten te verwerken is daar de 3-4 voorsprong. Zij kunnen niet lang van hun voorsprong genieten want in een zeer snel verkaatst eerst weet ditmaal Roelie toe te slaan met een prachtige zitbal op de 3-4 en 6-0. Beide parturen blijven alles uit de kast halen en zijn zeer aan elkaar gewaagt. Het is uiteindelijk Manon die voor een doorbraak zorgt als zij de bal zeer goed weet te raken op de 4-4 en 4-6 en daarmee hun 5de eerst aan de telegraaf weet te hangen.

Zij geven dit niet meer uit handen en het is Rixt die de finale en de winst in deze onderlinge strijd weet veilig te stellen als zij de bal voor de kaats weet te keren op de 4-5 en 4-6. Voordat de finale van deze door elkaar loten wedstrijd op de vrijdag middag de 6de juni 2024 losbarstte was er eerst de strijd om de 3de prijs of niets waarin Andrea Kroes samen met Lisanne Scharringa en Anna Dieuwke Dijkstra de strijd aanging met het partuur van Roelie Kroondijk, Anouk Smink en Gerde Lycklama à Nijeholt. Het is Andrea die de partij weet open te breken als zij de bal voor de kaats weet te keren op de 6-4. De formatie van Roelie weet gelijk weer aan te sluiten wanneer ditmaal Anouk goed onder de bal weet te stappen

en de boven weet te vinden op de   1-0 en 4-6. Roelie en haar maten weten daarna de leiding weer over te nemen als zij er met haar opslag in slaagt om Larissa tot een kwaadslag te dwingen op de 1-1 en 2-6. Lang kunnen Roelie, Anouk en Gerde niet van hun voorsprong profiteren want als het perk van Anouk en Gerde er niet in slaagt om de kaats te passeren op de 1-2 en 6-2 is de balans terug in deze partij. De strijd lijkt vervolgens echt los te branden want het 5de te verkaatsen eerst dient op de 6-6 te worden beslist. Als Roelie een prachtige zitbal weet te plaatsen is daar de 2-3 voorsprong. Het lijkt het breekpunt te zijn in deze strijd om de 3de prijs of niets want als Anouk vervolgens de kaats weet te passeren op de 2-3 en 4-6 loopt het verschil op naar de 2 eersten. Als Andrea, Lisanne en Anna Dieuwke even geen passend antwoord weten te vinden loopt het verschil verder op in het voordeel van partuur Roelie. Ditmaal weet Gerde een bordje aan hun totaal toe te voegen als zij de bal voor de kaats weet te keren op de 2-4 en 0-6. De strijd is dan gestreden want Roelie, Anouk en Gerde geven deze voorsprong niet meer uit handen. Het is Roelie zelf die de strijd in stijl weet te besluiten met een prachtige zitbal op de 2-5 en 2-6 en daarmee de derde prijs voor hun partuur veilig weet te stellen.

Na een kleine pauze werden de parturen (ook de formaties in de strijd om de 3de prijs of niets) onder muziek voorgesteld aan het publiek en nadat het Fries Volkslied had geklonken kon de laatste vraag beantwoord gaan worden wie wint er de 2024 editie van de Stienzer Keatsdagen bij de dames. Is het Wybrig Bakker, Sjanet Wijnia en Fiera de Vries of is het alsnog Annet de Haan, Rixt Blanke en Manon Scheepstra die er met de kransen vandoor zullen gaan. Het werd een klapper deze laatste partij op deze vrijdag middag de 6de juni 2024. Rixt weet het eerste bordje aan de telegraaf te hangen als zij de bal voor de kaats weten te keren op de 0-6. De telegraaf keert al snel terug in balans wanneer het vizier van Annet niet op scherp staat en de bal buiten de perklijnen beland op de 0-1 en 6-2. Vanaf dat moment weet Wybrig samen met Sjanet en Fiera het initiatief naar zich toe te trekken en de leiding in handen te nemen. Als Wybrig erin slaagt om het perk van Rixt en Manon met lege handen te laten staan op de 1-1 en 6-2 komen zij op een 2-1 voorsprong.

Annet, Rixt en Manon proberen de achtervolging in te zetten en blijven knokken voor elke twee punten wat resulteert in de eerste 6-6 aan de telegraaf. Als het perk van Rixt en Manon de bal niet goed weet te verwerken en deze over de kwaadlijn vliegt op de 2-1 en 6-6 loopt het verschil verder op. De spanning keert terug in de wedstrijd wanneer ditmaal het vizier van Wybrig niet op scherp staat. Zij geeft de bal niet te weinig snelheid mee dat deze voor het perk beland op de 3-1 en 4-6. De strijd komt vervolgens weer geheel open te liggen als in een zeer snel verkaatst eerst Sjanet de opslag mag verzorgen op de 3-2 en 0-6 als zij haar opgeslagen bal buiten het perk ziet belanden keert de balans terug op de 3-3. Het is een prachtige strijd waarin beide parturen alles uit de kast halen om de kransen mee naar huis te mogen nemen. Het zevende te verkaatsen eerst wordt zwaar bevochten en dient uiteindelijk op de 3-3 en 6-6 te worden beslist.

Als Wybrig op de goede plek staat en de bal tot in het perk weet te retourneren is daar de 4-3 voor hun partuur. Manon en Annet ruilen dan even van opslag in de hoop het tij in hun voordeel te doen kantelen. Het is echter Sjanet die hun 5de bordje aan de telegraaf weet te hangen wanneer op de goede plek staat en de bal voor de kaats weet te keren op de 4-3 en 6-4. De strijd is echter verre van gestreden want in een zeer zwaar bevochten eerst weet Rixt goed onder de bal te stappen en de boven te vinden op de 5-3 en 6-6. Beide parturen blijven alles uit de kast halen tot aan de laatste slag. Voor de 2de keer op rij is daar de 6-6 aan de telegraaf. Het kan dan nog beide kanten uit. Als Sjanet de bal vliegend weet te raken in het achter perk en de boven weet te vinden is daar de krans en 1ste prijs in Stiens voor Wybrig, Sjanet en Fiera. Kaatsvereniging “De Boer” stelt ook altijd een prachtig koninginneprijs beschikbaar. Het is Sjanet Wijnia die tot koningin van de Stienzer Keatsdagen wordt gekroond. (Bijdrage Henk Hempenius).

Uitslag Stienzer Keatsdagen:

1e Prijs:

Wybrig Bakker                                  Wageningen

Sjanet Wijnia                                    Wommels

Fiera de Vries                                    Groningen

2e prijs:

Annet de Haan                                 Sint Annaparochie

Rixt Blanke                                         Bolsward

Manon Scheepstra                         Leeuwarden

3de prijs:

Roelie Kroondijk                              Groningen

Anouk Smink                                    Makkum

Gerde Lycklama à Nijeholt           It Heidenskip

Jan Braaksma
By Jan Braaksma juni 9, 2024 10:59
Write a comment

No Comments

No Comments Yet!

Let me tell You a sad story ! There are no comments yet, but You can be first one to comment this article.

Write a comment
View comments

Write a comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

*

Websponsors

Frythermo vloerverwarming

Recente reacties

 • Liefhebber

  Liefhebber

  15 partoer, it is net best foar Jacob Klaver. Kost een protte tiid foar de club en dan mar een…

  View Article
 • Sjoerd Hofstee

  Sjoerd Hofstee

  Wat niisskjirrich om te lêzen dat ik in tik mei de mûlpûde hawn ha soe. Jan, do en alle oare…

  View Article
 • Hh

  Hh

  Moai stikje Jan , stiet 1 flaterke yn ûs heit Roel Hoekstra is berne yn 1922 dus wie hy 41…

  View Article

Websponsors

Taxi van der Bles
Horeca Straatkaatsen Leeuwarden
Geert van Tuinen producties
Alfa Romeo Berlikum
Jansma Burdaard
Jaap Breman Schoonmaakgroothandel