Johan, Marten en Jan Tymen in de kransen in Wommels

Jan Braaksma
By Jan Braaksma juni 23, 2024 19:04

Johan, Marten en Jan Tymen in de kransen in Wommels

Het zonnetje wordt op woensdag middag 19 juni 2024 afgewisseld door een wolkendek. Het is een prachtige middag. De dames en heren junioren te gast zijn bij K.F. ‘Wommels’. Zij organiseren de mooie kaatsmiddag in samenwerking met het PC gezelschap. Het is al weer de derde wedstrijd uit een reeks van in totaal 6 wedstrijden in deze competitie. Hierna volgen nog wedstrijden in Leeuwarden, Broeksterwâld, Workum en met de strijd om de hoofdprijzen in Bolsward. De vrijwilligers van kaatsvereniging Wommels hebben 2 prachtige velden met elk 4 perken weten neer te leggen op het kaatsveld achter het oude gemeente huis (is omgebouwd tot appartementencomplex). Het is een prachtige woensdag middag onder leiding van een clubscheidsrechter bij de dames en de heer J. Bergsma bij de heren werden om  17:00 de eerste ballen naar de perken gestuurd. Bij de dames stonden 9 volledige parturen  op de lijst. Bij de heren was de lijst gevuld met 9 complete parturen en bij partuur 10 moest worden bijgeloot. Er waren in beide categorieen 3 prijzen beschikbaar. Het was een middag met veel spanning in de verkaatste eersten diverse keren verscheen op de diverse telegrafen de 6-6. Het was allemaal prima in orde en het werd een leuke middag.

De formatie van Jurre Reitsma, Jorrit Palma en Jurrit Osinga beet deze middag het spits af zij gingen in de eerste partij de strijd aan met Germ Epema, Jelmer Torensma en Jan Bandstra. Het werd een mooie strijd beide parturen gingen goed uit de startblokken en gaven elkaar geen duimbreedte ruimte. Het eerste verkaatste bordje aan de telegraaf komt in handen van Germ en zijn maten zij hebben dus de beste start in deze onderlinge strijd en komen op de 0-1. De telegraaf keert al snel terug in balans wanneer het partuur van Jurre de achtervolging in weet te zetten en langszij komt op de 1-1. Het blijft stuivertje wisselen met het binnenhalen van de eersten. Voor de 2de keer op rij weet Germ samen met Jelmer en Jan de voorsprong te pakken en op de 1-2 te komen. Zij slagen er echter niet in om deze voorsprong vast te houden en zo keert voor de 2de keer in deze eerste partij de balans terug op de 2-2. Er word fel gestreden om elke 2 punten aan de telegraaf. Jurre, Jorrit en Jurrit moeten elke keer alle zeilen bij zetten om een achterstand ongedaan te maken ditmaal de 2-3.

Beide parturen zijn zeer aan elkaar gewaagt en halen alles uit de kast waardoor het evenwicht wordt hersteld op de 3-3. Het belangrijke zevende eerst wil nog wel eens voor een doorbraak of ommekeer zorgen. Voor het eerst in deze onderlinge strijd kantelt de wedstrijd in het voordeel van partuur Jurre Reitsma zij weten als eerste het 4de bordje te bereiken en daarmee de leiding over te nemen. Germ, Jelmer en Jan gaan vervolgens op jacht naar de aansluiting maar weten niet te voorkomen dat het 5de eerst als eerste aan de zijde van partuur Jurre verschijnt. Zij komen daarmee op een 5-3 voorsprong. De strijd blijkt verre van gestreden want de formatie van Germ weet nog een 4de bordje uit het vuur te slepen voordat in een zeer zwaar bevochten eerst het perk van het partuur van Germ Epema er niet in slaagt om de kaats te passeren op de 5-4 en 6-6.

Jesse Kroondijk begint deze dag samen met Hessel Postma en Johan Sipma aan de opslag zijde van het veld en zij staan in hun eerste partij van de dag tegenover Wiebe van Wier, Jelvin Kaper en Redmer Cnossen. Het beloofd ook hier een mooie strijd te gaan worden want de eerste verkaatste bordjes verschijnen om en om aan de telegraaf via de 0-1 wordt het al snel 1-1. Vanaf dat moment weet het partuur van Jesse even de touwtjes in handen te nemen want zij weten op de juiste moment toe te slaan en daarmee de voorsprong te nemen met 2-1. Het partuur van Wiebe probeert gelijk weer aan te haken maar zij zien het verschil verder oplopen naar de 3-1. De strijd is verre van gestreden want de spanning keert terug in deze mooie strijd wanneer Wiebe, Jelvin en Redmer een 2de eerst weten te bemachtigen en terug keren naar de 3-2. De telegraaf keert echter niet terug in balans waarna het wederom Jesse, Hessel en Johan zijn die de voorsprong weer weten uit te bouwen naar de 4-2. De strijd is er niet minder om want beide parturen blijven alles uit de kast halen om de 2de lijst te bereiken in Wommels. Het vijfde bordje aan de telegraaf komt vervolgens als eerste in handen van de formatie van Jesse Kroondijk. Zij geven deze 5-2 voorsprong niet meer uit handen en stellen de winst veilig op de 5-2 en 6-2. Het is een prachtige zitbal van Johan die een einde maakt aan deze partij.

In de volgende onderlinge strijd staat Johan Cnossen samen met Marten Leijenaar en Jan Tymen Eisma tegenover het partuur van Iwan Hiddinga, Luuk Zwaagstra en Jelmer Miedema. Het begin van de partij is voor Johan en zijn maten zij weten als eerste een bordje aan de telegraaf te hangen. Langzaam maar zeker weet Iwan met Luuk en Jelmer de partij in hun voordeel te kantelen nadat zij langszij waren gekomen weten zij gelijk de leiding over te nemen met de 1-2 door op de belangrijke momenten even toe te slaan. Als het partuur van Johan er even geen passend antwoord op weet te vinden loopt het verschil verder op naar de 1-3. Zij lijken daarmee de touwtjes stevig in handen te hebben. Johan, Marten en Jan Tymen blijven het proberen en weten beetje voor beetje meer grip op de wedstrijd te krijgen en de achterstand weg te werken via de 2-3 keert de balans terug op de 3-3. De wedstrijd is dan volledig gekanteld.

Na de mooie voorsprong moet Iwan samen met Luuk en Jelmer in de achtervolging want zij zien het belangrijke 7de eerst richting de formatie van Johan gaan die daarmee een 4-3 voorsprong weten te nemen en daarmee hun 3de eerst op rij weten binnen te slepen. Het tij lijkt volledig te zijn gekeerd, het partuur van Iwan probeert het wel maar is de grip kwijt op deze onderlinge strijd en ziet vervolgens het 5de eerst aan de telegraaf ook richting het partuur van Johan gaan die daarmee een 5-3 voorsprong op de telegraaf weten te zetten. Zij geven deze voorsprong ook niet meer uit handen en als het perk van Marten en Jan Tymen de kaats weet te passeren op de 5-3 en 6-4 gaan zij naar de volgende lijst in Wommels op deze mooie woensdagmiddag de 19de juni 2024.

Marten Algra, Jarno Feenstra en Leon Wijning betreden vervolgens samen de arena om in hun eerste partij van deze middag de strijd aan te gaan met Brent Jesse van Beem, Verry van der Meer en Thom Stellingwerf. Beide parturen gaan goed van start in deze partij en geven elkaar geen duimbreedte ruimte aan het begin van deze strijd want om en om verschijnen de bordjes aan de telegraaf via de 1-0 wordt het al zeer snel de 1-1. Langzaam maar zeker weet Brent Jesse met zijn maten het heft in handen te nemen. Zij weten de leiding in de partij over te nemen door als eerste het 2de bordje aan hun zijde van de telegraaf te hangen. Marten, Jarno en Leon proberen gelijk de aansluiting te herstellen maar zien het verschil verder oplopen want het 3de eerst gaat vervolgens naar het partuur van Brent Jesse die daarmee een 1-3 voorsprong weten te nemen. Als zij op de juiste momenten blijven toeslaan loopt het verschil verder en verder op en lijkt het krachtsverschil te groot te zijn.

De telegraaf bereikt daardoor een 1-4 waardoor er niets aan de hand lijkt te zijn voor Brent Jesse, Verry en Thom. Als er langzaam maar zeker wat zand in de raderen komt en het partuur van Marten de strijd weigert op te geven loopt het verschil terug naar de 2-4. De strijd lijkt definitief te zijn gestreden wanneer het partuur van Brent Jesse als eerste het 5de bordje aan de telegraaf weten te hangen en daarmee op de 2-5 komen. De strijd wordt er niet minder om want Marten en zijn maten blijven knokken voor elke 2 punten aan de telegraaf en zij weten zelfs nog een 3de eerst uit het vuur te slepen waardoor de spanning terug keert in de wedstrijd. Als Brent Jesse, Verry en Thom de deur naar de 2de lijst maar niet in het slot gooien blijft dat mogelijkheden bieden aan partuur Marten die daar goed gebruik van weten te maken en de achterstand bij volledig weten weg te werken en dichtbij komen op de 4-5. Het zal echter niet genoeg blijken te zijn want het partuur van Brent Jesse weet eindelijk de winst veilig te stellen als zij een prachtige zitbal weten te plaatsen op de 4-5 en 2-6.

Bij de laatste partij op de eerste lijst staat Jorrit Nanninga samen met Thom Dijkstra en Rutger Torensma tegenover het partuur van Pieter den Breejen, Klaas Gerrit Meulenaar en de bijgelote Redmer Cnossen. Beide parturen beginnen goed aan deze onderlinge strijd en geven elkaar geen duimbreedte ruimte via de 1-1 blijft de telegraaf in balans op de 2-2. Langzaam maar zeker weet Pieter samen met zijn maten het heft in handen te nemen en als eerste het 3de bordje aan de telegraaf te hangen. Beide parturen halen alles uit de kast om de 2de lijst te bereiken want er stond veel op het spel in deze laatste partij van de eerste omloop. Bij winst is men verzekerd van minimaal een derde prijs want op de tweede lijst heeft de winnaar een vrije doorgang dankzij een staand nummer. Het verschil loopt langzaam maar zeker verder op want wederom weet het partuur van Pieter op het juiste moment toe te slaan en daarmee op een 2-4 komen. Jorrit, Thom en Rutger blijven het wel degelijk proberen. Nadat de volgende twee verkaatste eersten gelijkmatig worden verdeeld ontstaat er een 3-5 voorsprong op de telegraaf voor Pieter, Klaas  Gerrit en Redmer. De strijd is dan gestreden want ondanks verwoede pogingen van Jorrit, Thom en Rutger om het tij te doen keren moeten zij de handdoek werpen op de 3-5 en 4-6.

De formatie van Pieter den Breejen, Klaas Gerrit Meulenaar en Redmer Cnossen plaatst zich daarmee als eerste voor de ½ finale in Wommels. Wie zich bij hun zouden voegen moest gaan blijken uit de 2 wedstrijden van de 2de omloop. Deze omloop en de ½ finale werd begonnen met een 1-1 telegraaf stand. Jurre Reitsma, Jorrit Palma en Jurrit Osinga beginnen in hun 2de wedstrijd van de middag aan de opslag zijde van het veld en zij gaan de strijd aan met Jesse Kroondijk, Hessel Postma en Johan Sipma. Het is een mooie strijd waarin diverse bordjes op de 6-6 beslist moeten worden. Het is Jurre die met zijn maten de wedstrijd weet open te breken als zij een 2-1 aan de telegraaf weten te hangen. Beide parturen zijn zeer aan elkaar gewaagt want Jesse, Hessel en Johan weten al snel daarna de telegraaf weer in evenwicht terug te doen keren op de 2-2.

Vanaf dat moment lijkt de wedstrijd langzaam maar zeker te kantelen en komt het 3de bordje als eerste aan de zijde van partuur Jesse Kroondijk. De balans keert echter niet terug in de wedstrijd want via de 2-3 loopt het verschil verder op naar de 2-4. Kansen zijn er wel degelijk voor Jurre, Jorrit en Jurrit om de spanning terug te doen keren maar wanneer de formatie van Jesse elke keer op de juiste momenten weet toe te slaan ontstaat er de 2-5 op de telegraaf. De strijd is dan gestreden want Jesse, Hessel en Johan geven deze voorsprong niet meer uit handen weten dankzij het goede werk van Jesse de ½ finale te bereiken als hij de bal voor de kaats weet te keren op de 2-5 en 6-6.

In de 2de partij op de 2de lijst staat er veel op het spel want de winnaar van deze onderlinge strijd plaatst zich als eerste voor de finale van deze 3de junioren door elkaar loten wedstrijd door een staand nummer in de ½ finale. Het partuur van Johan Cnossen, Marten Leijenaar en Jan Tymen Eisma beginnen deze partij aan de opslag en zij gaan de strijd aan met Brent Jesse van Beem, Verry van der Meer en Thom Stellingwerf. De formatie van Johan laat er vervolgens geen gras over groeien en weten op voorsprong te komen met 2-1. Deze halve finale is met een 1-1 telegraaf stand begonnen. Brent Jesse en zijn maten halen alles uit de kast om het tij te doen keren als zij een 3-1 achterstand moeten zien weg te werken. Het krachtsverschil blijkt in deze onderlinge strijd te groot te zijn want het verschil loopt op naar de 4-1. Brent Jesse, Verry en Thom slagen er maar niet in om een echte vuist te maken en grip te krijgen op de wedstrijd. De bordjes blijven aan een kant van de telegraaf verschijnen. Johan, Marten en Jan Tymen komen niet meer in de problemen en weten de ½ finale te bereiken als het perk van het partuur Brent Jesse er niet in slaagt om de kaats te passeren op de 5-1 en 6-0. Door deze overwinning is de eerste finalist bij de heren junioren in Wommels bekend het is Johan Cnossen, Marten Leijenaar en Jan Tymen Eisma.

De tegenstand moet komen uit de onderlinge strijd tussen de staan gebleven formatie van Pieter den Breejen, Klaas Gerrit Meulenaar en Redmer Cnossen en het partuur van Jesse Kroondijk, Hessel Postma en Johan Sipma. Deze halve finale werd een prachtige strijd die op de 1-1 telegraaf stand begint vanwege het tijdstip waarop deze junioren wedstrijden zijn begonnen om voor donker uit te zijn. Beide parturen gaan zeer goed van start en geven elkaar geen duimbreedte ruimte waardoor het eerste bordje op de 6-6 beslist moet worden. Als Johan een prachtige zitbal weet te plaatsen komen zij op een 1-2 voorsprong. De telegraaf keert echter al snel weer terug in balans wanneer wederom Johan de opslag mag verzorgen maar deze keer ziet hij zijn opgeslagen bal buiten de perklijnen belanden op de 1-2 en 6-4. Het blijft stuivertje wisselen met het binnen halen van de bordjes want via een zeer snel verkaatst eerst en een prachtige zitbal van Johan op de 2-2 en 0-6 is daar de 2-3 voorsprong.

Beide parturen geven elkaar niets toe en er wordt fel gestreden om elke 2 punten aan de telegraaf. Pieter mag ditmaal de opslag verzorgen op de 2-3 en 6-2 en als hij de bal zo naar het perk weet te sturen dat Hessel en Jesse deze niet weet te verwerken keert de balans terug op de 3-3. Het belangrijke zevende eerst wil nog wel eens voor een ommekeer of doorbraak zorgen. Als het vizier van Pieter niet op scherp staat en de bal buiten het perk beland op de 3-3 en 0-6 neemt het partuur van Jesse wederom de leiding in deze ½ finale. Beide parturen halen alles uit de kast en geven elkaar niets toe want het 8ste te verkaatsen eerst dient op de 6-6 te worden beslist. Voor de 4de keer in deze onderlinge strijd keert het evenwicht terug als ditmaal het vizier van Johan niet op scherp staat en de bal afkomstig uit zijn hand buiten het perk beland op de 3-4 en 6-6. Als de telegraaf de 4-4 en 0-2 bereikt wordt de wedstrijd stilgelegd want Pieter den Breejen is geblesseerd geraakt. Er werd eerst even gekeken of hij verder kon maar als blijkt dat hij een enkel blessure heeft opgelopen wordt er in overleg met de scheidsrechter een vervanger gezocht dit wordt uiteindelijk Thom Stellingwerf hij trekt het juiste loodje.

Het lijkt erop dat wie als eerste het 5de bordje weet te bereiken kon zich wel eens gaan plaatsen voor de finale in Wommels. Het is Hessel die in een zeer snel verkaatst eerst weet toe te slaan en de kaats weet te passeren op de 4-4 en 0-6. De strijd is dan gestreden want Jesse, Hessel en Johan geven deze voorsprong niet meer uit handen en plaatsen zich voor de finale als zij de bal tot in het perk weet te retourneren op de 4-5 en 2-6. Het is een mooie woensdag middag de 19de juni 2024 in Wommels waar de vrijwilligers weer een prachtig veld hadden neergelegd. Er is dan nog een vraag waar op een antwoord moet komen wie gaat er bij de heren junioren op het einde van de wedstrijd met de kransen de 1ste prijs vandoor. Het beloofde een mooie strijd gaan worden tussen het partuur van Johan Cnossen, Marten Leijenaar en Jan Tymen Eisma en de formatie van Jesse Kroondijk, Hessel Postma en Johan Sipma. Het eerste bordje aan de telegraaf komt in handen van partuur Jesse als Jan Tymen de bal niet goed weet te verwerken en de bal over de kwaadlijn vliegt op de 4-6.

De vliegende start is er voor Jesse en zijn maten want zij weten gelijk een gaatje te slaan wanneer ditmaal Johan Sipma weet toe te slaan door de bal voor de kaats te keren op de 0-1 2-6. De formatie van Johan probeert grip op de wedstrijd te krijgen maar zien de achterstand verder oplopen als ditmaal het vizier van Jan Tymen niet op scherp staat en de bal buiten het perk doet belanden op de 0-2 2-6. Het krachtsverschil lijkt te groot te zijn want Jesse, Hessel en Johan blijven de touwtjes in handen houden en de voorsprong verder uitbouwen wanneer Johan Sipman een prachtige zitbal weet te plaatsen op de 0-3 en 0-6. Langzaam maar zeker weet het partuur van Johan Cnossen, Marten en Jan Tymen grip op de wedstrijd te krijgen en zij zien hun eerste bordje aan de telegraaf verschijnen wanneer Jan Tymen een prachtige zitbal weet te plaatsen op de 0-4 en 6-4. De strijd lijkt vervolgens als nog te zijn gestreden wanneer Jesse goed onder de bal weet te stappen en de boven weet te vinden op de 1-4 en 0-6. Niet bleek minder waar Johan Cnossen, Marten en Jan Tymen geven niet op en blijven knokken om elke twee punten aan de telegraaf. Als Jan Tymen op de goede plek staat in het tussen spel en de bal tot in het perk weet te retourneren op de 1-5 6-4 keert de spanning langzaam maar zeker terug. Als Jesse, Hessel en Johan Sipma er maar niet in slagen om het slot op de deur te doen loopt de voorsprong verder terug als ditmaal Marten er in slaagt om de bal voorbij de kaats weet te slaan op de 2-5 6-4. De strijd komt vervolgens weer geheel open te liggen als het vizier van Johan Sipma niet op scherp staat en de bal buiten het perk beland op de 3-5 en 6-2. Johan Cnossen, Marten en Jan Tymen vieren elke 2 punten aan de telegraaf en weten zo dichter en dichter bij te komen sterker nog het is Marten die hun 5de eerst aan de telegraaf weet te hangen als hij de kaats weet te passeren op de 4-5 6-0. Het laatste te verkaatsen eerst dient de beslissing te gaan brengen wie er met de kransen vandoor zal gaan. Het is uiteindelijk Marten die de winst in Wommels veilig weet te stellen na deze thriller en knotsgekke finale bij de heren junioren als hij de bal voor de kaats weet te keren op de 5-5 en 6-4.    

Uitslag Heren Junioren:

1e prijs:

Johan Cnossen                                 Gauw

Marten Leijenaar                             Exmorra

Jan Tymen Eisma                             Franeker

2de prijs:

Jesse Kroondijk                                Sint Annaparochie

Hessel Postma                                  Winsum

Johan Sipma                                     Lioenssens

3e prijs:

Pieter den Breejen                          Arum

Klaas Gerrit Meulenaar                 Hilaard

Redmer Cnossen (bijgeloot) (Bijdrage: Henk Hempenius).

Jan Braaksma
By Jan Braaksma juni 23, 2024 19:04
Write a comment

No Comments

No Comments Yet!

Let me tell You a sad story ! There are no comments yet, but You can be first one to comment this article.

Write a comment
View comments

Write a comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

*

Websponsors

Frythermo vloerverwarming

Recente reacties

 • Dirk Lei

  Dirk Lei

  Klaas Thomas is de naam van de kaatsvereniging van Anjum. Kaatsvereniging van Paesens-Moddergat heet Thomas Prins

  View Article
 • Liefhebber

  Liefhebber

  15 partoer, it is net best foar Jacob Klaver. Kost een protte tiid foar de club en dan mar een…

  View Article
 • Sjoerd Hofstee

  Sjoerd Hofstee

  Wat niisskjirrich om te lêzen dat ik in tik mei de mûlpûde hawn ha soe. Jan, do en alle oare…

  View Article

Websponsors

Taxi van der Bles
Horeca Straatkaatsen Leeuwarden
Geert van Tuinen producties
Alfa Romeo Berlikum
Jansma Burdaard
Jaap Breman Schoonmaakgroothandel