Makkum wint in Franeker

Jan Braaksma
By Jan Braaksma mei 5, 2024 10:02

Makkum wint in Franeker

Het is zaterdag 4 mei 2024 de dag dat we de doden van de tweede wereld oorlog en andere conflicten herdenking als de dames hun kaatstas hebben ingepakt om richting Franeker te reizen. Zij zijn deze dag te gast bij kaatsvereniging “Jan Bogstra”. Zij organiseren traditioneel getrouw aan het begin van het seizoen de Familie Wetterauw partij. Het is de eerste dames hoofdklas afdelingswedstrijd van het seizoen. Het werd eveneens een weerzien van oudgedienden, dames die zijn of al een tijdje geleden waren gestopt. Met het zonnetje aan de lucht werd het een prachtige kaatsdag op het heilige gras van het Sjukelan. Net na de prijsuitreiking vielen de eerste regendruppels uit de lucht. Onder leiding van de heer J. Winkel betraden in totaal 17 afdelingen de prachtig aangeklede arena. De dames opslagers stuurden om klokslag 10:00 de eerste ballen naar de perken die er op stonden te wachten.

Het is de afdeling Easterein met Roelie Kroondijk, Corrie Kroondijk en Jeska Terpstra die het spits afbeten en de strijd aan gingen met L.K.C. Sonnenborgh uit Leeuwarden bestaande uit Elly Hofman, Hiske Zeinstra en Amarins de Groot. Beide formaties gaan goed uit de startblokken en geven elkaar aan het begin niets toe waardoor de eerste verkaatste bordjes gelijkmatig verdeeld werden tot aan de 1-1. Vanaf dat moment weet Hiske met haar maten de touwtjes even in handen te nemen en via de 1-2 weten zij een gaatje te slaan naar de 1-3. Langzaam maar zeker weet Roelie met Corrie en Jeska meer en meer grip op de wedstrijd te krijgen en via de 2-3 de achterstand ongedaan te maken en langszij te komen op de 3-3. Het zevende eerst wil nog wel eens voor een doorbraak of ommekeer zorgen. Als de formatie van Easterein er in slaagt om dit eerst binnen te slepen lijkt er iets te breken aan de zijde van partuur Leeuwarden want ondanks alle verwoede pogingen om het tij te doen keren zien zij de achterstand verder oplopen naar de 5-3. Hiske, Elly en Amarins slagen er niet meer in om een passend antwoord te vinden en moeten de strijd staken op de 5-3 6-2. Kaatsvereniging Makkum werd deze dag gevormd door Larissa Smink, Anouk Smink en Gerde Lycklama a Nijeholt zij hadden op papier een behoorlijk horde te nemen op weg naar de 2de lijst want zij stonden tegenover V.v.V Sjirk de Wal uit Dronrijp met Iris Veltman, Lisanne Scharringa en Senne Idsardi. Het beloofde een mooie strijd te gaan worden want ze elkaar aan het begin van de partij geen duimbreedte ruimte waardoor de bordjes om en om aan de telegraaf verschenen tot aan de 2-2. Langzaam maar zeker weet de formatie van Makkum de touwtjes in handen te nemen en zij slagen er in om een gaatje te slaan via de 3-2 naar de 4-2. Iris, Lisanne en Senne halen alles uit de kast om de wedstrijd te doen kantelen in hun voordeel maar zij zien al hun pogingen op niets uitlopen ondanks dat er wel degelijk kansen zijn. Het vijfde bordje aan de telegraaf komt als eerste in handen van Larissa, Anouk en Gerde en zij geven dit niet meer uit handen en weten de 2de omloop in Franeker te bereiken wanneer Anouk de winst veiligstelt door de kaats te passeren op de 5-2 6-2.

Rixt Blanke, Inge Blanke en Noa Elzinga verdedigen deze dag de kleuren van kaatsvereniging Bolsward en zij gaan in hun eerste partij van de dag de strijd aan met Meiinoar Ien uit Lollum met in de gelederen Britt Joustra, Lisanne Venema en Jeldau Koopmans. De vliegende start is er voor Britt en haar maten want zij weten na het eerste verkaatste eerst nog een keer toe te slaan en de voorsprong te verdubbelen via de 0-1 naar de 0-2. Het partuur van Bolsward probeert de achtervolging in te zetten en krijgt wel degelijk kansen om de aansluiting te herstellen maar het zijn Britt, Lisanne en Jeldau die op het juiste moment weten toe te slaan en de voorsprong verder weten uit te bouwen via de 0-3 naar de 0-4. Rixt, Inge en Noa blijven het de gehele wedstrijd proberen en weten twee keer een 6-6 uit het vuur te slepen maar weten de bordjes niet aan hun zijde van de telegraaf te hangen waardoor de formatie van Meiinoar Ien uit Lollum naar de 2de lijst gaat wanneer Britt een prachtige zitbal weet te plaatsen op de 0-5 6-6 in een zeer zwaar bevochten laatste eerst. Iris Jasper vormt deze dag samen met Bettie Sjoukje Punter en Marleen Stienstra het partuur van Menaem en zij staan op de eerste lijst tegenover V.v.V. Sjirk de Wal 2 uit Dronrijp met Anna Lotte van Beem, Ilse Marije van Beem en Marije Hellinga. Het eerste verkaatste eerst komt in handen van Anna Lotte en haar maten die daarmee goed van start gaan in deze onderlinge strijd. Ondanks dat Iris het samen met Bettie Sjoukje en Marleen echt wel probeert blijven de bordjes aan een zijde van de telegraaf verschijnen via de 0-2 loopt het verschil op naar de 0-3. Anna Lotte, Ilse Marije en Marije hebben het heft stevig in handen en weten op de juiste momenten toe te slaan waardoor het verschil steeds verder oploopt. Zij komen ook niet echt meer in de problemen en weten de 2de omloop te bereiken dankzij een 0-5 2-6 overwinning en een zitbal van Anna Lotte op dat moment.

Sophie Kroondijk, Annet de Haan en Noelle Hiddinga betreden deze dag voor kaatsvereniging “Drie Spul it Ut / St. Anne uit St. Annaparochie de arena om de strijd aan te gaan met de huidige Nederlands Kampioen Onder Genoegen uit Huizum met in de gelederen Annelien Broersma, Anna Dieuwke Dijkstra en Marrit Zeinstra. De vliegende start is er voor Annelien en haar maten want zij weten gelijk het initiatief naar zich toe te trekken wanneer zij via het eerste te verkaatsen eerst weten uit te lopen naar de 0-2. Sophie, Annet en Noelle weten vervolgens de aansluiting te herstellen en hun eerste bordje aan de telegraaf te hangen. Zij slagen er echter niet in om het evenwicht te herstellen en langszij te komen. Beide parturen halen alles uit de kast om de 2de omloop van deze editie van de Familie Wetterauw Partij te bereiken. De formatie van Annelien weet de draad weer op te pakken en zij slagen er in om via de 1-3 uit te lopen naar de 1-4. Sophie, Annet en Noelle blijven het proberen en zien ook in deze partij enkele keren de 6-6 aan de telegraaf verschijnen maar zij komen allemaal in handen van Huizum. Het laatste te verkaatsen eerst is zeer zwaar bevochten waarin zelfs St. Annaparochie de kans nog had om de achterstand te verkleinen maar als Annelien op de goede plek staat en de bal voor de kaats weet te keren op 1-5 6-6 gaan zij naar de 2de lijst. Het partuur van de plaatselijke favoriet “Jan Bogstra” uit Franeker werd deze dag gevormd door Joukje Salverda en Maaike Osinga en zij stonden op de eerst lijst tegenover het partuur van Minnertsga bestaande uit Aletta van Popta en Anke Wassenaar. Het werd de spannendste partij van de 1ste omloop in Franeker. Het begin van deze onderlinge confrontatie is voor Alletta en Anke als zij het eerste verkaatste bordje weten binnen te slepen. Als Joukje, Ilse en Maaike even geen passend antwoord weten te vinden op dat moment loopt het verschil verder op via de 0-2 naar de 0-3. Langzaam maar zeker lijken Joukje, Ilse en Maaike meer en meer grip op de wedstrijd te krijgen. Via de 1-3 weten zij de achtervolging in te zetten en via de 2-3 de spanning terug te brengen in de wedstrijd. Anke en Aletta proberen de voorsprong vast te houden maar zij zien de balans terug keren in de telegraaf op de 3-3. Het belangrijke zevende eerst wil nog wel eens voor een doorbraak of ommekeer zorgen binnen een wedstrijd. Aletta en Anke weten het bordje aan hun zijde van de telegraaf te hangen en daarmee een 3-4 voorsprong te nemen. De strijd is verre van gestreden want mede dankzij het goede opslag werk van Ilse weten zij weer langszij te komen op de 4-4. Het lijkt er op dat wie als eerste het 5de bordje weet te bereiken er wel eens met de winst vandoor zou kunnen gaan. Het zijn Joukje, Ilse en Maaike die uiteindelijk als nog ondanks de 0-3 achterstand als nog aan het langste eind weten te trekken en de winst veilig weten te stellen met een prachtige zitbal van Ilse op de 5-4 6-4.

In de een na laatste partij van de eerste omloop van de Wetterauw Partij begint Yannah Palma samen met Marrit Wielenga en Gebrich Koster voor K.V. Wez Wis Tsjom uit Tzum aan de opslag in hun eerste partij van de dag tegen O.K.K.Beetgum uit Beetgum met Hermine Bakker, Lena de Groot en Mariska Hoogland. Yannah en haar maten laten er geen gras overgroeien en weten na het eerste verkaatste eerst een gaatje te slaan naar de 2-0. De formatie van Beetgum probeert de aansluiting te herstellen maar zien de achterstand verder en verder oplopen via de 3-0 naar de 4-0. Het krachtsverschil blijkt deze dag te groot te zijn. Nadat de volgende 2 verkaatste eersten gelijkmatig worden verdeelt is daar de 5-1 voorsprong voor Yannah en haar maten. Zij weten de partij op dat moment nog niet definitief in het slot te gooien sterker nog de spanning keert wat terug wanneer Hermine, Lena en Mariska als nog een 2de bordje uit het vuur weten te slepen. Het blijft een mooie gevecht wat uiteindelijk wordt beslist op de 5-2 6-6 en wanneer Yannah een prachtige zitbal weet te plaatsen gaan zij naar de 2de omloop in Franeker. Als laatste betreden Rianne Stremler, Hilda Stremler en Marit Feenstra de arena voor Kaatsvereniging Exmorra en zij staan op de 1ste lijst tegenover het afdelingspartuur van Wommels met Janieke Popma en Rixt Wijnia. Janieke en Rixt weten gelijk een gaatje te slaan via de 0-1 naar de 0-2. De formatie van Rianne probeerde uit alle macht om het tij te doen keren en zij bleven knokken voor elke twee punten aan de telegraaf maar zij moesten wachten tot de 0-3 voordat het eindelijk raak was. Zij weten op dat moment hun eerste bordje aan de telegraaf te hangen. Janieke en Rixt hebben de touwtjes stevig in handen en weten vervolgens de voorsprong verder uit te bouwen via de 1-3 naar de 1-4 en zelfs de 1-5. De strijd is dan gestreden want de formatie van Wommels komt  niet echt meer in problemen ondanks verwoede pogingen van Rianne, Hilde en Marit. Het wordt uiteindelijk 1-5 4-6 en door deze overwinning en het staande nummer op de 2de lijst waardoor zij vrije doorgang hebben gaan Janieke en Rixt naar de 3de lijst.

Wie zich deze dag in de prijzen wilde kaatsen bij kaatsvereniging Jan Bogstra tijdens de Familie Wetterauw partij moest 3 omlopen zien te winnen. Kaatsvereniging Wezon De Sterke Earm uit Groningen met Rixt Fokkema, Andrea Kroes en Fiera de Vries kwamen pas op de 2de lijst in actie door een staand nummer op de 1ste lijst. Zij moesten gelijk in de 1ste partij van de 2de omloop vol aan de bak. Om de 3de lijst te bereiken moesten zij eerst zien af te rekenen met de afdeling Easterein met Roelie Kroondijk, Corrie Kroondijk en Jeska Terpstra. Het beloofde een mooie strijd te gaan worden want het eerste verkaatste bordje komt in handen van partuur Easterein maar beide parturen waren goed begonnen aan de strijd en gaven elkaar niets toe waardoor de bordjes om en om verschenen via de 1-1 naar de 2-2. Het kan dan nog alle kanten op in deze mooie strijd. Het is echter Roelie die er met Corrie en Jeska als nog in weet te slagen om weg te lopen via de 2-3 naar de 2-4. Rixt, Andrea en Fiera moeten vanaf dat moment volop in de achtervolging om de wedstrijd te doen kantelen. Zij weten maar geen grip op de wedstrijd te krijgen waardoor het verschil verder oploopt en het 5de bordje naar het partuur van Roelie gaat. De formatie van Easterein geeft deze voorsprong niet meer uit handen en weet zich als 2de te plaatsen voor de 3de omloop dankzij een 2-5 2-6 overwinning.

Makkum met in de gelederen Larissa Smink, Anouk Smink en Gerde Lycklama a Nijeholt gaan op de 2de lijst de strijd aan met kaatsvereniging “Meiinoar Ien” uit Lollum bestaand uit Britt Joustra, Lisanne Venema en Jeldau Koopmans. Het eerste verkaatste bordje gaat naar het partuur van Larissa die daarmee de leiding in handen weten te nemen. Britt en haar maten proberen gelijk de aansluiting te herstellen maar zien hun poging daar toe op niets uitlopen waardoor het verschil verder oploopt naar de 0-2 en de 0-3. Het krachtsverschil blijkt deze dag te groot te zijn tussen deze twee afdelingen. Via de 0-4 weten Larissa, Anouk en Gerde ook als eerste het 5de bordje te bereiken waardoor zij op een 0-5 voorsprong komen. Beide parturen blijven het de gehele partij proberen waardoor het laatste eerst zwaar bevochten is en pas op de 6-6 beslist wordt. Het is Anouk die hun partuur naar de 3de omloop weet te loodsen als zij een prachtige bovenslag produceert op de 5-0 6-6.

Anna Lotte van Beem vormt samen met Ilse Marije van Beem en Marije Hellinga het 2de team van V.v.V. Sjirk. Zij betraden vervolgens de arena om de strijd aan te gaan met de regerend Nederlands Kampioen kaatsvereniging Onderling Genoegen uit Huizum met Annelien Broersma, Anna Dieuwke Dijkstra en Marrit Zeinstra in de gelederen. Het eerste verkaatste eerst in deze onderlinge strijd komt in handen van Annelien en haar maten die daarmee een bliksem start hebben, het verschil loopt vervolgens verder op via de 0-2 naar de 0-3. Anna Lotte, Ilse Marije en Marije Hellinga weten dan eindelijk een bordje te bemachtigen waardoor het verschil weer terug loopt naar de  2 eersten. Ondanks dat de formatie van Anna Lotte alles uit de kast haalt om weer langszij te komen is het Annelien die samen met Anna Dieuwke en Marrit de bordjes aan elkaar blijven rijgen en daarmee uitlopen via de 1-3 naar 1-4 en zelfs de 1-5. Anna Lotte, Ilse Marije en Marije hebben het de gehele wedstrijd geprobeerd om het tij te kantelen maar ze moeten uiteindelijk de handdoek gooien op de 1-5 4-6 wanneer de bal van Anna Lotte te weinig vaart mee krijgt en net voor het perk beland. In de laatste wedstrijd van de 2de omloop in Franeker stond er wel wat op het spel want de winnaar van deze onderlinge confrontatie heeft een staand nummer op de 3de lijst en is daarmee minimaal verzekerd van een 3de prijs want zij staan als eerste in de halve finale. Het is de thuis spelende vereniging “Jan Bogstra” met Joukje Salverda, Ilse Tuinenga en Maaike Osinga die aan de opslag begint tegenover het partuur van K.V. Wez Wis Tsjom bestaande uit Yannah Palma, Marrit Wielenga en Gerbrich Koster. Beide parturen blijken zeer aan elkaar gewaagt te zijn want zij geven elkaar geen duimbreedte ruimte aan het begin  van de partij via de 1-1 blijft het evenwicht gehandhaafd op de 2-2. Beide parturen halen alles uit de kast om de volgende omloop te kunnen bereiken. Vanaf dat moment weet de formatie van Joukje langzaam maar zeker het intiatief naar zich toe te trekken en via de 3-2 een gaatje te slaan naar de 4-2. Yannah, Marrit en Gerbrich geven goed partij en blijven knokken voor elke twee punten aan de telegraaf. Zij maken het de formatie van Franeker zeer lastig. Ze kunnen echter niet voorkomen dat het 5de bordje aan de zijde van Joukje, Ilse en Maaike verschijnt. De spanning keert echter als nog terug in de wedstrijd als het verschil terug loopt naar de 5-3. Joukje, Ilse en Maaike geven deze voorsprong echter niet meer uit handen en weten zich daarmee als eerste voor de

½ finale te plaatsen als Maaike de kaats weet te passeren op de 5-3 6-4.

Een ½ finalist is dan bekend resteert de vraag wie gaat zich bij de formatie van Franeker voegen is het Wommels met Janieke Popma en Rixt Wijnia of de formatie van Easterein met Roelie Kroondijk, Corrie Kroondijk en Jeska Terpstra. Het werd de spannendste partij van deze prachtige kaatsdag in Franeker. Het is een prachtige strijd waarin Easterein de leiding weet te nemen en daarmee het eerste bordje aan de telegraaf weet te hangen. Het is een gelijk opgaande strijd waarin de bordjes om en om aan de telegraaf verschijnen. Vanaf de 1-1 lijkt er een verrassing te ontstaan want het zijn Janieke en Rixt die de touwtjes even in handen weten te nemen en via de 2-1 uit weten te lopen naar de 3-1. Langzaam maar zeker weten Roelie, Corrie en Jeska de draad weer op te pakken en zij weten het verschil terug te brengen naar de 3-2. De telegraaf keert zelfs terug in balans op de 3-3 waardoor de vraag ontstaat wie er vandoor gaat er met het 7de eerst. Als Roelie samen met Corrie en Jeska op dat moment weet toe te slaan nemen zij voor het eerst met 3-4 de leiding over. Janieke en Rixt weigeren de strijd te staken en blijven knokken voor elke 2 punten aan de telegraaf. Als Rixt de boven weet te vinden in een zeer zwaar bevochten eerst op de 3-4 6-6 keert het evenwicht terug in de partij. Het blijft spannend in de verkaatste eersten want ook het daarop volgende bordje dient op de 6-6 te worden beslist. Het is wederom Roelie met haar maten die de leiding weer in handen weten te nemen door als eerste het 5de bordje te bereiken. Het is een prachtige strijd tussen Wommels en Easterein die uiteindelijk in het laatste te verkaatsen eerst beslist dient te worden wanneer Janieke er goed bij is en de bal voor de kaats weet te keren op de 4-5 6-4. Beide parturen blijven tot de laatste slag er alles aan doen om naar de ½ finale te gaan. Het worden uiteindelijk Roelie, Corrie en Jeska die aan het langste eind weten te trekken door het goede werk van Roelie op de 5-5 2-6 weet zij de bal voor de kaats te keren. In de laatste partij van de 3de lijst staat er veel op het spel want de winnaar van deze onderlinge strijd weet zich als eerste te plaatsen voor de finale van deze editie van de familie Wetterauw partij editie 2024. Het beloofd een mooie strijd te gaan worden waarin Makkum met Larissa Smink, Anouk Smink en Gerde Lycklama a Nijeholt aan de opslag begint en zij gaan de strijd aan met Onderling Genoegen uit Huizum met Annelien Broersma, Anna Dieuwke Dijkstra en Marrit Zeinstra. Het begin van de partij beloofde veel spanning want het eerste verkaatste bordje dient op de 6-6 te worden beslist als Anna Dieuwke de bal tot in het perk weet te retourneren nemen zij de leiding. De telegraaf keert al snel terug in balans door het goede werk van Gerde als zij de boven weet te vinden op de 0-1 6-2 . Langzaam maar zeker weet Makkum de touwtjes even in handen te nemen want zij nemen gelijk daarna de voorsprong over als het perk van Marrit en Anna Dieuwke er niet in slaagt om de kaats te passeren op de 1-1 6-4. Als Annelien, Anna Dieuwke en Marrit even geen passend antwoord weten te vinden loopt het verschil verder op wanneer Annelien er niet in slaagt om de bal binnen de perklijnen te plaatsen op de 2-1 6-4. De strijd is verre van gestreden want door het goede werk van Annelien in het tussenspel als zij de bal voor de kaats weet te keren op 3-1 4-6. De telegraaf keert echter niet terug in balans want het verschil loopt wederom op naar de 2 eersten wanneer het vizier van Annelien wederom niet op scherp staat en de bal buiten het perk beland op de 3-2 6-4. De strijd lijkt te zijn gestreden wanneer Larissa hun 5de eerst aan de telegraaf weet te hangen als zij een prachtige zitbal weet te plaatsen op de 4-2 6-2. Annelien, Anna Dieuwke en Marrit blijven knokken voor elke 2 punten aan de telegraaf en weten nog een 3de bordje uit het vuur te slepen als ditmaal Larissa niet met scherp mikt en de bal buiten het perk doet belanden op de 5-2 4-6. Larissa, Anouk en Gerde laten de voorsprong echter niet uit handen glippen en leggen beslag op het eerste finale ticket van deze editie van de familie Wetterauw Partij als Larissa er met haar opslag in slaagt om Anna Dieuwke tot een kwaadslag te dwingen op de 5-3 6-2. Door een vrije doorgang in de halve finale dankzij een staand nummer kunnen Larissa, Anouk en Gerde even rustig gaan zitten om te kijken wie de tegenstandsters worden in de finale.

Is het de aan de opslag  beginnende formatie van Jan Bogstra uit Franeker de thuisspelende vereniging met Joukje Salverda, Ilse Tuinenga en Maaike Osinga of Easterein met Roelie Kroondijk, Corrie Kroondijk en Jeska Terpstra. Het is Roelie die met haar opslag er voor zorgt dat het perk van Ilse en Maaike er niet in slaagt om de kaats te passeren op de 2-6 en daarmee neemt Easterein de leiding. Via een zeer zwaar bevochten eerst weet Ilse Jeska op de 6-6 tot een kwaadslag te dwingen en daarmee Franeker weer langszij te brengen op de 1-1. Het blijft stuivertje wisselen met het binnen halen van de eersten op dat moment want ditmaal weet Corrie goed onder de bal te stappen en de boven te vinden op de 1-1 0-6 en daarmee nemen zij weer de leiding. Als Jeska vervolgens op de goede plek staat in het tussenspel en de bal tot in het perk weet te retourneren op de 1-2 2-6 loopt het verschil op naar de 2 eersten. Joukje, Ilse en Maaike proberen de grip op de wedstrijd terug te krijgen maar zij zien de achterstand verder oplopen als Roelie op de goede plek staat en de bal voor de kaats weet te keren op de 1-3 0-6. De strijd blijkt echter verre van gestreden want voor de 2de keer dient de beslissing te vallen op de 6-6 en wanneer de opgeslagen bal van Roelie buiten het perk beland. Het verschil loopt daarmee terug naar de twee eersten. Breekpunt in deze halve finale valt uiteindelijk een eerst later als weer de 6-6 aan de telegraaf verschijnt en Ilse de opslag mag verzorgen als de door haar opgeslagen bal net een paar centimeter buiten het perk beland is de strijd gestreden want Easterein geeft deze 2-5 voorsprong niet meer uit handen en weet zich als tweede voor de finale van deze familie Wetterauw Partij bij kaatsvereniging Jan Bogstra te plaatsen wanneer Roelie zelf de kaats weet te behouden door de bal voor de kaats te keren op de 2-5 2-6.

Nadat de beide finale parturen met scheidsrechter J. Winkel en blokje lopers even op de foto zijn gezet kan de laatste partij van de dag in Franeker los gaan barsten. Het is Makkum met Larissa Smink, Anouk Smink en Gerde Lyclama a Nijeholt die aan de opslag beginnen in deze finale en zij de strijd aan met Easterein bestaande uit Roelie Kroondijk, Corrie Kroondijk en Jeska Terpstra. Als het vizier van Roelie aan het begin van deze finale niet op scherp staat en de bal op de 6-2 buiten het perk beland is het Makkum wat de leiding weet te nemen. Via een snel verkaatst bordje loopt het verschil al snel op naar de 2-0 door het goede werk van Gerde als zij de bal voor de kaats weet te keren op de 1-0 6-0. Roelie, Corrie en Jeska proberen grip op de wedstrijd te krijgen maar zij zien de achterstand verder oplopen wanneer ditmaal Larissa een bordje aan hun totaal weet toe te voegen door de bal voor de kaats te keren op de 2-0 6-2. Wat Roelie en haar maten ook proberen zij slagen er maar niet in om zich terug te knokken in deze finale waardoor het verschil nog verder oploopt. Het is een prachtige zitbal van Larissa op 3-0 6-2 die er voorzorgd dat er een 4-0 voorsprong aan de telegraaf komt te hangen. Het blijft eenrichting verkeer met het verschijnen van de bordjes aan de telegraaf want ditmaal is het Gerde die weer een bordje weet binnen te slepen door de kaats te passeren op de 4-0 6-4. In het daarop zeer zwaar bevochten eerst verschijnt er een 6-6 aan de telegraaf en als Corrie goed onder de bal weet te stappen en de boven weet te vinden is daar het eerste bordje voor Easterein. De inhaalrace zal echter te laat komen want Roelie, Corrie en Jeska moeten definitief de handdoek werpen wanneer de opgeslagen bal van Roelie buiten het perk beland op de 5-1 6-2. Kaatsvereniging Jan Bogstra stelt tijdens de Familie Wetterauw Partij ook altijd een koninginne prijs beschikbaar en met algemene stemmen werd Gerde uitgeroepen tot koningin van deze afdelingswedstrijd op zaterdag 4 mei 2024 op het heilige Sjukelan bij kaatsvereniging Jan Bogtstra.

Uitslag Familie Wetterauw Partij:

1e prijs: Makkum  (Larissa Smink, Anouk Smink en Gerde Lycklama a  Nijeholt (K))

2e prijs: Easterein  (Roelie Kroondijk, Corrie Kroondijk en Jeska Terpstra)

3de prijs: Franeker (Joukje Salverda, Ilse Tuinenga en Maaike Osinga) (Bijdrage Henk Hempenius).

Jan Braaksma
By Jan Braaksma mei 5, 2024 10:02
Write a comment

No Comments

No Comments Yet!

Let me tell You a sad story ! There are no comments yet, but You can be first one to comment this article.

Write a comment
View comments

Write a comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

*

Websponsors

Frythermo vloerverwarming

Recente reacties

 • Liefhebber

  Liefhebber

  15 partoer, it is net best foar Jacob Klaver. Kost een protte tiid foar de club en dan mar een…

  View Article
 • Sjoerd Hofstee

  Sjoerd Hofstee

  Wat niisskjirrich om te lêzen dat ik in tik mei de mûlpûde hawn ha soe. Jan, do en alle oare…

  View Article
 • Hh

  Hh

  Moai stikje Jan , stiet 1 flaterke yn ûs heit Roel Hoekstra is berne yn 1922 dus wie hy 41…

  View Article

Websponsors

Taxi van der Bles
Horeca Straatkaatsen Leeuwarden
Geert van Tuinen producties
Alfa Romeo Berlikum
Jansma Burdaard
Jaap Breman Schoonmaakgroothandel