Kransen op de “Oanrin” bij kaatsvereniging Us Keatsen voor Linda, Sibrig en Fianne

Jan Braaksma
By Jan Braaksma mei 5, 2024 23:04

Kransen op de “Oanrin” bij kaatsvereniging Us Keatsen voor Linda, Sibrig en Fianne

Het is zondag 5 mei 2024 deze dag staat in het teken van het vieren van onze vrijheid door middel van bevrijdingsfestivals. De meisjes categorie was op deze grijze dag met zo nu en dan een zonnetje te gast op kaatsveld “De Oanrin” in Akkrum bij kaatsvereniging “Us Keatsen”. Ondanks dat er een stevige noord westen wind stond en de gevoelstemperatuur behoorlijk laag lag werd het een prachtige kaatsdag met veel spanning in de verkaatste eersten. Er hadden zich in totaal 49 meisjes opgegeven en zij waren door de technische commissie verdeeld over een A en B categorie. In de A categorie stonden er 4 partuur op de lijst en zij verkaatsten de wedstrijd in poule vorm, waarin de formatie met de meeste punten er vandoor zou gaan met de kransen. In de B categorie stonden er oorspronkelijk 37 meisjes op papier. Verdeeld over 13 partuur er zou dus bijgeloot moeten worden maar de technische commissie kreeg voor aanvang van deze partij een afmelding wegens ziekte waardoor er door geschoven kon worden en er in totaal 12 partuur op de lijst ontstonden.

De wedstrijdleiding was deze dag in handen van 2 clubscheidsrechters. Om klokslag 10:00 stuurden de dames opslagers de eerste ballen in de B categorie naar de perken. Wie zich deze dag in de prijzen wilde kaatsen moest zien door te dringen tot de halve finale. Het werd een prachtige kaatsdag in Akkrum want vele eersten dienden op de 6-6 te worden beslist er werd gestreden om elke 2 punten en elke 2 centimeter gras dat alles net als in de A Categorie met heel veel plezier. Linda van der Meer beet samen met Sibrig Tigchelaar en Fianne Dijkstra het spits af en zij gingen in de eerste partij van de dag de strijd aan met Brecht Grovenstein, Jiska Altenburg en Amber Goedbloed. Beide parturen beginnen goed aan de strijd en geven elkaar niets toe via de 1-1 blijft de balans gehandhaafd op de 2-2. Geen van de beide parturen slaagde er in om een gaatje te slaan waardoor de spanning in de partij bleef tot aan de 3-3. Het belangrijke zevende eerst komt in handen van Linda, Sibrig en Fianne maar zij slagen er niet in omdat vast te houden waardoor voor de 4de keer deze partij beide parturen weer op gelijke hoogte komen op de 4-4. Na een prachtig gevecht verdelen zij de laatste twee eersten ook gelijkmatig waardoor het 5de bordje aan beide zijden van de telegraaf verschijnt. Beide parturen geven niet op en blijven voor de punten knokken waardoor er een volle telegraaf ontstaat als het partuur van Linda uiteindelijk de kaats weet te passeren op de 5-5 6-6 gaan zij naar de 2de lijst in Akkrum.

De formatie van Anke Bruinsma, Nina Claire Wijning en Rikst Mulder (zij werd bijgeloot voor de zieke Ineke de Vries) ging vervolgens de strijd aan met Sophie Kroondijk, Minke Tjalsma en Rianne Sjoukje Terluin. De vliegende start was er voor Sophie en haar maten want zij laten er geen gras overgroeien en weten via de 0-1 langzaam maar zeker verder uit te lopen naar de 0-2 en de 0-3. Eindelijk lijkt de wedstrijd als nog op gang te komen wanneer Anke, Nina-Claire en Rikst hun eerste bordje aan de telegraaf weten te hangen. Zij slagen er echter niet in om de achterstand verder te verkleinen via de 1-4 loopt het verschil zelfs verder op. Sophie, Minke en Rianne Sjoukje hebben de touwtjes stevig in handen en weten als eerste het 5de bordje te bereiken. De strijd lijkt  nog niet te zijn gestreden want ook aan de zijde van partuur Anke verschijnt nog een 2de bordje voordat het doek valt voor hun partuur op de 2-5 2-6.

Sofie Koops is deze dag via het lot gekoppeld aan Rigt van der Velde en Nathalie Andringa en zij gaan het opnemen tegen Ymke van der Brug, Geertje van der Weide en Maud Scheffer. Het begin van de partij was voor Sofie en haar maten want zij weten na het eerste verkaatste bordje gelijk een gaatje te slaan naar de 2-0. Langzaam maar zeker lijkt de wedstrijd echt op gang te komen maar het verschil van 2 eersten blijft gehandhaafd op de 3-1. De formatie van Ymke krijgt meer en meer grip op de wedstrijd en zij knokken zich langszij via de 3-2 naar de 3-3. Net als in de andere partijen verschijnt ook hier enige malen de 6-6 en is het zevende te verkaatsen eerst een breekpunt want Ymke, Geertje en Maud weten het initiatief over te nemen en via de 3-4 uit te lopen naar de 3-5. Beide parturen weigeren op te geven wat leid tot de laatste 6-6 van deze partij. De winst gaat uiteindelijk naar de formatie van Ymke met 3-5 6-6. In de 4de partij van de eerste lijst staat Fenna Hoekstra samen met Jennifer de Jong en Martsen van der Goot tegenover het partuur van Dido Iedema, Karina Mollema en Rikst Baarda. Het was een van de onderlinge partijen waar het krachtsverschil groter was dan in de andere partij want de bliksemstart was voor Dido en haar maten via de 0-1 naar de 0-2. Het partuur van Fenna ging op zoek naar de aansluiting maar zag diverse pogingen daar toe op niets uitlopen want de bordje bleven aan een zijde verschijnen via de 0-3 loopt het verschil verder op naar de 0-4. Dido, Carina en Rikst komen niet meer in de problemen en stellen de winst veilig op de 0-5 2-6.

Isabella Sijtsma vormde deze dag een partuur met Michelle Sijtsma en Berber van der Goot en zij gingen de strijd aan met Jetske Zijlstra, Lyanne Wiedijk en Lieke Tuinier. Het eerste verkaatste eerst aan de telegraaf kwam in handen van Jetske en haar maten maar al snel daarna lijkt de wedstrijd volledig te kantelen want nadat Isabella en haar maten langszij waren gekomen op de 1-1 wisten zij een gaatje te slaan via de 2-1 naar de 3-1. Wat het partuur van Jetske ook probeert om het tij te doen keren zien zij hun harde werk op niets uitlopen want het verschil blijft oplopen naar de 4-1. Het krachtsverschil blijkt ook hier te groot te zijn want Isabella, Michelle en Berber komt niet echt meer in de problemen en zij  plaatsen zich voor de 2de lijst met een 5-1 6-0 overwinning. In de laatste partij van de eerste lijst in Akkrum gaat Wieke Schaap samen met Monique Postma en Jildou Sterk strijd aan tegen Inez Bosch, Fenna Cuperus en Mare Dijkstra. Het beloofde weer een prachtige strijd te gaan worden want beide parturen zijn zeer aan elkaar gewaagt en geven elkaar niets toe via de 1-1 blijft de balans in de partij tot aan de 2-2. Geen van beide slaagt er in om een gaatje te slaan waardoor de spanning in de onderlinge strijd blijft tot aan de 3-3. Als Inez er samen met Fenna en Mare in slaagt om het belangrijke zevende eerst te bemachtigen lijkt de strijd te zijn gestreden want wanneer Wieke, Monique en Jildou geen passend antwoord weten te vinden moeten zij uiteindelijk de handdoek werpen op de 3-5 2-6.

De formaties die de tweede omloop hadden weten te bereiken gingen strijden om een plekje in de ½ finale en waren dan verzekerd van een prijs. Het is weer een prachtige omloop met zeer veel spanning in de verkaatste partijen. Het begint gelijk al met de onderlinge strijd tussen het partuur van Linda van der Meer, Sibrig Tigchelaar en Fianne Dijkstra en die van Sophie Kroondijk, Minke Tjalsma en Rianne Sjoukje Terluin. Net als in hun eerste partij gaan Sophie en haar maten vliegend uit de startblokken en weten gelijk een gaatje te slaan van 2 eersten via de 0-1 naar de 0-2. Linda en haar maten halen alles uit de kast om de achterstand weer ongedaan te maken en heel veel eersten in deze onderlinge strijd dienen op de 6-6 te worden beslist. Het verschil van twee eersten blijft gehandhaafd op de 1-3 en zelfs de 2-4. De strijd is echter verre van gestreden want beide parturen blijven knokken voor elke twee punten waardoor de spanning terug keert in de partij via de 3-4 keert de balans zelfs terug op de 4-4. Uiteindelijk zal het laatste te verkaatsen eerst de beslissing moeten gaan brengen wie er als eerste naar de halve finale zal gaan. Als het vizier van Sophie niet op scherp staat op de 5-5 6-4 en de bal buiten het perk beland staat het partuur van Linda in de halve finale. De tegenstand moet gaan komen uit de partij tussen Ymke van der Brug, Geertje van der Weide en Maud Scheffer en de formatie van Dido Iedema, Karina Mollema en Rikst Baarda. Het krachtsverschil blijkt in deze strijd te groot te zijn want ondanks alle pogingen van partuur Ymke om het tij te doen keren zien zij vanaf het begin van de partij tegen een achterstand aan. Het verschil loopt snel op via de 0-1 naar de 0-2. De strijd lijkt vervolgens dan ook hier los te barsten wanneer Ymke en haar maten eindelijk hun eerste bordje weten te bemachtigen. Beide parturen halen alles uit de kast waardoor ook hier diverse keren de 6-6 verschijnt maar het is Dido met Karina en Rikst die elke keer op het juiste moment weten toe te slaan en de voorsprong verder uit weten te bouwen via de 1-3 naar de 1-4. Als Ymke en haar maten er niet meer in slagen om het tij te keren moeten zij uiteindelijk de strijd staken op de 1-5 6-6. Twee van de drie halve finalisten waren nu bekend. In de laatste partij van de 2de lijst stond er veel meer op het spel dan de ½ finale want de winnaar van deze partij had een vrije doorgang in de ½ finale en was daarmee automatisch geplaatst voor de finale in Akkrum. Net als voorgaande partijen werd ook dit een klapper waarin Isabella Sijtsma samen met Michelle Sijtsma en Berber van der Goot de strijd aan bond met het partuur van Inez Bosch, Fenna Cuperus en Mare Dijkstra. Het beloofde een mooie partij te gaan worden want beide parturen bleken zeer gelijkwaardig want om en om weten zij een bordje te verzilveren tot aan de 2-2. Vanaf dat moment is het de formatie van Isabella wat de leiding in handen weet te nemen via de 3-2 lopen zij uit naar de 4-2. Nadat de volgende twee verkaatste eersten gelijkmatig verdeeld waren kwam de formatie van Isabella op een 5-3 voorsprong en leek er niets aan de hand te zijn voor hun partuur maar niets bleek minder waar. Inez weet met Fenna en Mare de achtervolging in te zetten en zij knokken zich via de 5-4 terug naar de 5-5 waardoor ook hier het laatste te verkaatsen eerst de beslissing moet gaan brengen. Het is uiteindelijk de formatie van Inez die zich als eerste weet te plaatsen voor de finale door de winst als nog veilig te stellen op de 5-5 2-6.

De tegenstand moet gaan komen uit de halve finale partij waarin het partuur van Linda van der Meer, Sibrig Tigchelaar en Fianne Dijkstra tegenover de formatie van Dido Iedema, Karina Mollema en Rikst Baarda staat. Het beloofd een mooie strijd te gaan worden want de eerste verkaatste eersten worden gelijkmatig verdeeld tot aan de 1-1. Beide parturen halen alles uit de kast en geven elkaar niets toe. Het is echter Linda met haar maten die de leiding in handen weten te nemen en als eerste een gaatje weet te slaan via de 2-1 naar de 3-1. De formatie van Dido probeert gelijk de aansluiting te herstellen en hebben daar ook wel degelijk kansen voor maar de bordjes blijven aan een zijde van de telegraaf verschijnen via de 4-1 lijkt de strijd gestreden als ook het vijfde eerst als eerste aan de zijde van partuur Linda verschijnt. Het partuur van Dido heeft er alles aangedaan maar moeten nu als nog de handdoek werpen op de 5-1 6-4 als zij de kaats niet weten te passeren.

De finale in de winnaarsronde gaat tussen de staan gebleven formatie van Inez Bosch, Fenna Cuperus en Mare Dijkstra en de formatie van Linda van der Meer, Sibrig Tigchelaar en  Fianne Dijkstra. Het leverde weer een prachtige strijd op waarin gelijk het eerste bordje op de 6-6 beslist dient te worden. Het komt uiteindelijk in handen van  partuur Linda, zij kunnen niet lang van de voorsprong genieten want als voor de 2de keer op rij de telegraaf uit komt op de 6-6 is het ditmaal het partuur van Inez wat het bordje weet binnen te slepen. Zij slagen er echter niet in om de leiding over te nemen en het tweede eerst gaat vervolgens naar Linda, Sibrig en Fianne die daarmee de touwtjes in handen weten te nemen en een gaatje weten te slaan naar de 1-3. Het blijft een prachtig gevecht waar in met regelmaat de 6-6 aan de telegraaf blijft verschijnen. Als Sibrig de boven weet te vinden op de 1-3 6-6 loopt het verschil op naar de 3 eersten. De spanning keert als nog terug in deze finale wanneer Inez samen met Fenna en Mare als nog een tweede eerst weten te bemachtigen. Het zal echter niet genoeg blijken te zijn want Linda, Sibrig en Fianne geven de 2-5 voorsprong niet meer uit handen en stellen de kransen veilig op de 2-5 2-6 als Linda de boven weet te vinden.

De finale van de herkansing in Akkrum ging uiteindelijk na twee omlopen met zeer veel spanning tussen het partuur van Jetske Zijlstra, Lyanne Wiedijk en Lieke Tuinier en de formatie van Fenna Hoekstra, Jennifer de Jong en Martsen van der Goot. Het partuur van Jetske had op de 2de lijst van de herkansing een zwaar bevochten 5-5 6-6 overwinning geboekt op de formatie van Wieke Schaap, Monique Postma en Jildou Sterk. In de halve finale hadden zij een vrije doorgang door een staand nummer. Fenna en haar maten hadden op de 2de lijst met 5-2 6-6 gewonnen van Sofie Koops, Rigt van der Velde en Nathalie Andringa. In de halve finale bleken zij uiteindelijk te sterk te zijn voor Anke Bruinsma, Nina-Claire Wijning en Rikst Mulder met 5-2 6-4. De finale kende het volgende verloop. Net als in de winnaarsronde werd het eerste bordje op de 6-6 beslist en gaat naar Fenna, Jennifer en Martsen. Zij kunnen niet lang van deze voorsprong genieten want de telegraaf keert al snel terug in balans op de 1-1. Beide parturen zij aan het begin van deze finale zeer aan elkaar gewaagt en er wordt gestreden om elke 2 punten waardoor de telegraaf in evenwicht blijft op de 2-2. Langzaam maar zeker weet Fenna met haar maten het initiatief naar zich toe te trekken en via de 2-3 een gaatje te slaan naar de 2-4. De strijd is verre van gestreden want Jetske, Lyanne en Lieke geven de strijd niet zonder slag of stoot gewonnen en zij weten het belangrijke zevende eerst binnen te slepen en daarmee terug te keren tot aan de 3-4. Zij slagen er echter niet in om de balans te doen herstellen waardoor het 5de eerst naar het partuur van Fenna gaat op de 3-4 0-6 door een prachtige boven slag van Martsen. De strijd lijkt daarmee gestreden want ondanks diverse pogingen van de formatie van Jetske slagen zij er niet meer in om grip op de wedstrijd te krijgen en is het Martsen die de eerste prijs in de Herkansing veilig weet te stellen door de bal voor de kaats te keren op 3-5 0-6.

Uitslag B Klas in Akkrum:

1e prijs:

Linda van der Meer                Dronrijp

Sibrig Tigchelaar                    Wijnaldum

Fianne Dijkstra                                   Easterein

2de prijs:

Inez Bosch                             Arum

Fenna Cuperus                      Bolsward

Mare Dijkstra                          Makkum

3de prijs:

Dido Iedema                           Sint Annaparochie

Karina Mollema                      Dronrijp

Rikst Baarda                          Britswert

1e prijs Herkansing:

Fenna Hoekstra                     Sint Annaparochie

Jennifer de Jong                    Witmarsum

Martsen van der Goot                       Goenga

Jan Braaksma
By Jan Braaksma mei 5, 2024 23:04
Write a comment

No Comments

No Comments Yet!

Let me tell You a sad story ! There are no comments yet, but You can be first one to comment this article.

Write a comment
View comments

Write a comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

*

Websponsors

Frythermo vloerverwarming

Recente reacties

 • Liefhebber

  Liefhebber

  15 partoer, it is net best foar Jacob Klaver. Kost een protte tiid foar de club en dan mar een…

  View Article
 • Sjoerd Hofstee

  Sjoerd Hofstee

  Wat niisskjirrich om te lêzen dat ik in tik mei de mûlpûde hawn ha soe. Jan, do en alle oare…

  View Article
 • Hh

  Hh

  Moai stikje Jan , stiet 1 flaterke yn ûs heit Roel Hoekstra is berne yn 1922 dus wie hy 41…

  View Article

Websponsors

Taxi van der Bles
Horeca Straatkaatsen Leeuwarden
Geert van Tuinen producties
Alfa Romeo Berlikum
Jansma Burdaard
Jaap Breman Schoonmaakgroothandel