Wedstrijdlijst Wommels heren eerste klasse vrije formatie zondag 21 mei 2023

Wedstrijdlijst Wommels heren eerste klasse vrije formatie zondag 21 mei 2023 0

🕔11:29, 17.mei 2023

Scheidsrechter Fokke van der Veen. Aanvang: 10.00 uur! 1. Gerard de Vries Bitgum, Marten Leijenaar Exmorra en Stefan van der Meer Baard 2. Jesse Kroondijk Sint Annaparochie, Harold de Boer Jellum en Klaas-Jan Oosterbaan Sneek 3. Bauke Triemstra Sint Jacobiparochie,

Read Full Article
Wedstrijdlijst Berltsum dames eerste klasse d.e.l. zondag 17 mei 2023

Wedstrijdlijst Berltsum dames eerste klasse d.e.l. zondag 17 mei 2023 0

🕔11:18, 17.mei 2023

De leiding berust bij de clubscheidsrechter. Aanvang: 10.00 uur! 1. Annelien Broersma Leeuwarden, Iris Jasper Berltsum en Hedwig Wiersma Akkrum 2. Romy Postma Groningen, Amarins de Groot Mantgum en Fiera de Vries Groningen 3. Aletta van Popta Minnertsga, Marsha Broersma

Read Full Article
Wedstrijdlijst Berltsum dames hoofdklasse d.e.l. zondag 21 mei 2023

Wedstrijdlijst Berltsum dames hoofdklasse d.e.l. zondag 21 mei 2023 0

🕔11:13, 17.mei 2023

Scheidsrechter Boukje Houtsma. Aanvang: 10.00 uur! 1. Roelie Kroondijk Easterein, Jeska Terpstra Easterein en Marrit Zeinstra Leeuwarden 2. Ilse Tuinenga Franeker, Andrea Kroes Groningen en Noa Elzinga Bolsward 3. Anna Ennema Sexbierum, Louise Krol Ee en Marije Hellinga Deinum 4.

Read Full Article
Wedstrijdlijst Minnertsga heren 50+ d.e.l. zondag 21 mei 2023

Wedstrijdlijst Minnertsga heren 50+ d.e.l. zondag 21 mei 2023 0

🕔11:09, 17.mei 2023

De leiding berust bij de clubscheidsrechter. Aanvang: 10.00 uur! A-klasse 1. Dirk Machiela Sint Jacobiparochie, Johan Hiemstra Sint Annaparochie en Siebe Tolsma Winsum 2. Tjeerd Jan Boomsma Morra, Hans Felkers Stiens en Jan Sipma Franeker 3. Peter Dijkstra Bitgummole, Albert

Read Full Article
Wedstrijdlijst Makkum dames junioren d.e.l. vrijdag 18 mei 2023

Wedstrijdlijst Makkum dames junioren d.e.l. vrijdag 18 mei 2023 0

🕔10:58, 17.mei 2023

De leiding berust bij de clubscheidsrechter. Aanvang: 15.30 uur. 1. Noëlle Hiddinga Sint Annaparochie, Inge Blanke Bolsward en Foke Jil Bakker Tersoal 2. Gerbrich Koster Tzum, Anouk Smink Makkum en Anke Wassenaar Minnertsga 3. Elske van Straten Feinsum, Ilse Marije

Read Full Article
Wedstrijdlijst Makkum junioren d.e.l vrijdag 18 mei 2023

Wedstrijdlijst Makkum junioren d.e.l vrijdag 18 mei 2023 0

🕔10:53, 17.mei 2023

De leiding berust bij de clubscheidrechter. Aanvang: 15.30 uur! 1. Rutger Torensma Oosternijkerk, Hessel Postma Winsum en Jurrit Osinga Ingelum 2. Jorrit Nanninga Dronryp, Klaas Gerrit Meulenaar Baard en Jelmer Miedema Goutum 3. Jarno Feenstra Exmorra, Rink Sterk Sint Annaparochie

Read Full Article
Wedstrijdlijst Heerenveen heren 50+ d.e.l. donderdag 17 mei 2023

Wedstrijdlijst Heerenveen heren 50+ d.e.l. donderdag 17 mei 2023 0

🕔16:59, 15.mei 2023

De leiding berust bij de clubscheidsrechter. Aanvang: 10.00 uur! A-klasse 1. Albert Nauta Bitgum, Tammo Bijlsma Leeuwarden en Doede Machiela Sint Annaparochie 2. Jacob v.d. Pol Harlingen, Ludwig Seerden Franeker en Keimpe Jan Talsma Sneek 3. Tjeerd Dijkstra Easterein, Tiede

Read Full Article
Wedstrijdlijst Dronryp dames afdelingswedstrijd donderdag 17 mei 2023

Wedstrijdlijst Dronryp dames afdelingswedstrijd donderdag 17 mei 2023 0

🕔15:52, 15.mei 2023

Scheidsrechter Lolke Bierma. Aanvang: 10.00 uur! 1. Berlikum Nelie Steenstra, Leonie van der Graaf en Harmke Siegersma 2. Dronryp 1 Iris Veltman, Lisanne Scharringa en Senne Idsardi 3. Mantgum Amarins de Groot en Jennie Terpstra 4. Ee Willianke Sipma en

Read Full Article
Wedstrijdlijst Tzummarum afdelingswedstrijd heren hoofdklasse donderdag 17 mei 2023

Wedstrijdlijst Tzummarum afdelingswedstrijd heren hoofdklasse donderdag 17 mei 2023 0

🕔15:43, 15.mei 2023

Scheidsrechters Jenco Sieperda en Johny Bergsma. Aanvang: 9.30 uur! 1. Sexbierum Johannes van der Veen, Jelte Visser en Jelle Pieter van der Walt 2. Witmarsum Redmer Zaagemans, Jari Visser en Colin Baarda 3. Deinum Pieter van Althuis, Niels van der

Read Full Article
Schooljongens kaatsten in Jubbega

Schooljongens kaatsten in Jubbega 0

🕔21:58, 14.mei 2023

A-klasse: 1e prijs Jort de Kroon (Dronryp) en Laas van Dalfsen (Nijland); 2e prijs Bauke Jetze Kalsbeek     (Stiens) en Stijn Feenstra (Exmorra); 3e prijs Jurre Dijkstra (Menaam) en Rudmer Faber  (Achlum). B-klasse : 1e prijs Allart van der Meer (Dronryp) en Ryan Wieggers (Dronryp): 2e prijs Niek

Read Full Article

Websponsors

Frythermo vloerverwarming

Recente reacties

 • PIeter Breuker

  PIeter Breuker

  Van Tuinen syn stikje oer Johannes Brandsma freget om nuansearring en taljochting en dan foaral oangeande dit stikje: 'De titel…

  View Article
 • Aha

  Aha

  Rare vergelijking. Kaatsen is een teamsport. Als bij voetbal bijvoorbeeld een speler in de WKfinale uitvalt wordt hij toch wereldkampioen.…

  View Article
 • Leendert van Wieren

  Leendert van Wieren

  Hallo Jan Toch even een reactie op Kweapraat 20. Ondergetekende vertelde bij de prijsuitreiking in Marsum, dat Teake er weer…

  View Article

Websponsors

Taxi van der Bles
Horeca Straatkaatsen Leeuwarden
Geert van Tuinen producties
Alfa Romeo Berlikum
Jansma Burdaard
Jaap Breman Schoonmaakgroothandel