Wedstrijdlijst Pingjum heren tweede klasse vrije formatie zondag 29 mei 2022

Jan Braaksma
By Jan Braaksma mei 24, 2022 18:59

Wedstrijdlijst Pingjum heren tweede klasse vrije formatie zondag 29 mei 2022

De leiding berust bij de clubscheidsrechter. Aanvang: 10.00 uur!

1. Bart Reijenga Witmarsum, Michel Nesse Sibrandabuorren en Mart van der Molen Witmarsum
2. Rutmer van der Meer Sint Jacobiparochie, Verry van der Meer Sint Jacobiparochie en Redmer Cnossen Bolsward
3. Christiaan Stremler Exmorra, Albert Feenstra Makkum en Jitze Floris Joure
4. Johan Diertens Dronryp, Jelle Scharringa Leeuwarden en Paulus Yde Walda Wjelsryp
5. Corné Tuinenga Berltsum, Jeroen de Boer Spannum en Wessel Hilverda Winsum
6. Jan Hof Franeker, Dennis de Bruin Mûnein en Keimpe Klaas Dantuma Oentsjerk
7. Aizo Veltman Hommerts, Karel Monfils Kimswerd en Dirk-Henk Kuipers Arum
8. Lennard Feenstra Franeker, Marten Jansen Sexbierum en Klaas Gerrit Meulenaar Baard
9. Bouke Willem Tuinman Dronryp, Jan Sipke Tuinman Berltsum en Ramon Hoogerhuis Franeker
10. Jesse Kroondijk Sint Annaparochie, Roeland van der Ploeg Ferwert en Jolt Vollema Peins
11. Sytze Bram de Witte Oosthem, Hessel de Groot Scharnegoutum en Klaas Jan Oosterbaan Scharnegoutum
12. Wybren Postma Ingelum, Jente Schraa Wommels en Wessel Schraa Wommels
13. Rutger Torensma Oosternijkerk, Harold de Boer Jellum en Jurrit Osinga Ingelum
14. Wierd Baarda Dronryp, Marco de Groot Franeker en Jelmer Miedema Goutum
15. Jisse Kemper Berltsum, Wytze Wassenaar Wier en Roel Pieter de Jong Ried
16. Thom Stellingwerf Makkum, Yoram Elzinga Groningen en Gosse de Haan Winsum
17. Jorrit van Smeden Franeker, Tymo Zijlstra Harlingen en Tjalling Feenstra Herbaijum
18. Leon Sjoerdsma Reduzum, Dirjan Bouma Grou en Jesper Tolsma Reduzum
19. Auke-Geert Ybema Parrega, Sjoerd Teake Kooistra Bolsward en Sybren Poelsma Dronryp
20. Redmer Zaagemans Witmarsum, Michel v.d. Veen Franeker en Klaas Pier Folkertsma Makkum
Jan Braaksma
By Jan Braaksma mei 24, 2022 18:59
Write a comment

No Comments

No Comments Yet!

Let me tell You a sad story ! There are no comments yet, but You can be first one to comment this article.

Write a comment
View comments

Write a comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

*

Websponsors

Frythermo vloerverwarming

Recente reacties

 • Ada

  Ada

  Beste schrijver van deze column, misschien de volgende wedstrijd een beetje genieten van al dat kaatsvolk dat op de been…

  View Article
 • Johan van Seijst

  Johan van Seijst

  Harlingen een genot om daar te mogen kaatsen !!

  View Article
 • Sytse Keizer

  Sytse Keizer

  Sterkte Sjoerd met dyn herstel!

  View Article

Websponsors

Taxi van der Bles
Horeca Straatkaatsen Leeuwarden
Geert van Tuinen producties
Alfa Romeo Berlikum
Jansma Burdaard
Jaap Breman Schoonmaakgroothandel