Wedstrijdlijst Easterein heren tweede klasse vrije formatie zondag 15 mei 2022

Jan Braaksma
By Jan Braaksma mei 10, 2022 19:16

Wedstrijdlijst Easterein heren tweede klasse vrije formatie zondag 15 mei 2022

Clubscheidsrechter. Aanvang: 11.00 uur!

1. Rutger Torensma Oosternijkerk, Harold de Boer Jellum en Jurrit Osinga Ingelum
2. Corné Tuinenga Berltsum, Jeroen de Boer Spannum en Wessel Hilverda Winsum
3. Doede Rients Okkema Easterein, Ids de Boer Easterein en Johannes Hazenberg Easterein
4. Jesse Kroondijk Sint Annaparochie, Roeland van der Ploeg Ferwert en Jolt Vollema Peins
5. Thom Stellingwerf Makkum, Yoram Elzinga Groningen en Gosse de Haan Winsum
6. Wierd Baarda Dronryp, Marco de Groot Franeker en Jelmer Miedema Goutum
7. Bote Jellema Easterein, Rémon Tie Bouma Easterein en Mart van der Molen Witmarsum
8. Jan Hof Franeker, Dennis de Bruin Mûnein en Keimpe Klaas Dantuma Oentsjerk
9. Patrick van Dellen Berltsum, Mark Minnesma Dronryp en Steven Koster Tzum
10. Christiaan Stremler Exmorra, Jitze Floris Joure en Albert Feenstra Makkum
11. Lennard Feenstra Franeker, Marten Jansen Sexbierum en Klaas Gerrit Meulenaar Baard
12. Auke-Geert Ybema Parrega, Sjoerd Teake Kooistra Bolsward en Sybren Poelsma Dronryp
13. Sytze Bram de Witte Oosthem, Hessel de Groot Scharnegoutum en Klaas Jan Oosterbaan Scharnegoutum
14. Bouke Willem Tuinman Dronryp, Jan Sipke Tuinman Berltsum en Ramon Hoogerhuis Franeker
15. Aizo Veltman Hommerts, Karel Monfils Kimswerd en Dirk-Henk Kuipers Arum
16. Jorrit van Smeden Franeker, Tymo Zijlstra Harlingen en Tjalling Feenstra Herbaijum
17. Rutmer van der Meer Sint Jacobiparochie, Verry van der Meer Sint Jacobiparochie en Redmer Cnossen
Bolsward
18. Redmer Zaagemans Witmarsum, Michel v.d. Veen Franeker en Klaas Pier Folkertsma Makkum
Jan Braaksma
By Jan Braaksma mei 10, 2022 19:16
Write a comment

No Comments

No Comments Yet!

Let me tell You a sad story ! There are no comments yet, but You can be first one to comment this article.

Write a comment
View comments

Write a comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

*

Websponsors

Frythermo vloerverwarming

Recente reacties

 • Harald

  Harald

  Zit het voetbal het kaatsen niet steeds meer dwars? Voetbal duurt nog minimaal 6 weken, dan zit je al halverwege…

  View Article
 • ytrewq

  ytrewq

  Bêste Gerrit, Do hast yn dûbelde sin in positive rol spile yn it bestean fan De Keatsfreon: dyn oanbring fan…

  View Article
 • murkviersma

  murkviersma

  Wierd Baarda is juist. Maar van later datum is het antwoord Johan van Ijs ook goed. Overigens heeft Martinus Santema…

  View Article

Websponsors

Taxi van der Bles
Horeca Straatkaatsen Leeuwarden
Geert van Tuinen producties
Alfa Romeo Berlikum
Jansma Burdaard
Jaap Breman Schoonmaakgroothandel