Wedstrijdlijst heren eerste klasse Peins zondag 4 juli 2021 vrije formatie

Wedstrijdlijst heren eerste klasse Peins zondag 4 juli 2021 vrije formatie 0

🕔21:13, 29.jun 2021

Scheidsrechter Lolke Bierma. Aanvang: 11.00 uur! 1. Johannes van der Veen Pietersbierum, Kevin Jordi Hiemstra Koarnjum en Tsjerk Elsinga Dronryp 2. Youri de Groot Menaam, Hendrik Jan v.d. Velde Makkum en Jelte-Pieter Dijkstra Wommels 3. Patrick van Dellen Berltsum, Hessel

Read Full Article
Wedstrijdlijst heren 50+ d.e.l. Franeker A-klasse zaterdag 3 juli 2021

Wedstrijdlijst heren 50+ d.e.l. Franeker A-klasse zaterdag 3 juli 2021 0

🕔21:02, 29.jun 2021

1. Nanning Seepma Harkema, Wim Henk Nicolay Britsum en Jan Heida Mantgum 2. Douwe Wierstra Holwerd, Jacob Kamstra Franeker en Jan Fokke Mulder Dronryp 3. Tjeerd Jan Boomsma Morra, Hilbrand Smid Witmarsum en Peter Dijkstra Bitgummole 4. Tiede Boorsma Sint

Read Full Article
Wedstrijdlijst heren hoofdklasse vrijdag 2 juli 2021 Heerenveen vrije formatie

Wedstrijdlijst heren hoofdklasse vrijdag 2 juli 2021 Heerenveen vrije formatie 0

🕔20:54, 29.jun 2021

Scheidsrechter Hendrik Sweering. Aanvang 15.30 uur! 1. Marten Bergsma Minnertsga, Dylan Drent Harlingen en Hendrik Kootstra Minnertsga 2. Bauke Triemstra Sint Jacobiparochie, Pieter Jan Plat Leeuwarden en Sjoerd de Jong Leeuwarden 3. Tjisse Steenstra Bitgummole, Renze Hiemstra Deinum en Hans

Read Full Article
Wedstrijdlijst dames hoofdklasse Kimswerd zondag 4 juli 2021 vrije formatie

Wedstrijdlijst dames hoofdklasse Kimswerd zondag 4 juli 2021 vrije formatie 0

🕔20:50, 29.jun 2021

Scheidsrechter Murk de Jong. Aanvang 11.00 uur! 1. Wybrig Bakker Tersoal, Corrie Kroondijk Easterein en Fiera de Vries Groningen 2. Nynke Sijbrandij Leeuwarden, Manon Scheepstra Leeuwarden en Marrit Zeinstra Groningen 3. Sietske Okkema Easterein, Jeska Terpstra Easterein en Martzen Deinum

Read Full Article
Wedstrijdlijst heren hoofdklasse Stiens zondag 4 juli 2021 vrije formatie

Wedstrijdlijst heren hoofdklasse Stiens zondag 4 juli 2021 vrije formatie 0

🕔20:43, 29.jun 2021

Scheidsrechter Dirk Wierstra. Het begint in Stiens om 11.00 uur. 1. Haye Jan Nicolay Britsum, Jelte Visser Sexbierum en Evert Pieter Tolsma Winsum 2. Gert-Anne van der Bos Mantgum, Taeke Triemstra Sint Jacobiparochie en Erwin Zijlstra Easterlittens 3. Auke Boomsma

Read Full Article
PC 2021: kaarten kunnen worden besteld!

PC 2021: kaarten kunnen worden besteld! 0

🕔17:25, 29.jun 2021

De 168e PC gaat door! Vorige week is definitief het besluit genomen dat de 168e PC op woensdag 4 augustus doorgaat! Fantastisch nieuws voor de kaatsliefhebber, zeker omdat deze kaatsdag met volle tribunes georganiseerd kan worden. Als commissie zijn we

Read Full Article
Folsgare wint in Makkum

Folsgare wint in Makkum 0

🕔17:50, 28.jun 2021

In Makkum zijn we altijd blij als er heel veel jongens zich opgeven voor een partij en dat was zondag 27 juni jl. het geval. Bij de Afdeling hadden zich 26 parturen opgegeven en vier jongens bij de d.e.l. partij.

Read Full Article
Partuur Moniek Bootsma wint in Zweins

Partuur Moniek Bootsma wint in Zweins 0

🕔21:40, 27.jun 2021

Moniek Lootsma (Goênga), Iris Oosterbaan (Scharnegoutum) en Senne Idzardi ( Dronryp) zijn zondag in Zweins winnaar geworden van de d.e.l. – wedstrijd voor meisjes. In de A-klasse was de premie voor Larissa Smink (Makkum), Noa Elzinga  (Bolsward) en Ilse Zwaagstra (Makkum). In

Read Full Article
Partuur Marije Bokma wint in Goënga bij de schoolmeisjes

Partuur Marije Bokma wint in Goënga bij de schoolmeisjes 0

🕔19:19, 27.jun 2021

Marije Bokma (Stiens) en Suzanna Allema (Niawier) zijn zondag in Goënga winnaar geworden van de d.e.l. – wedstrijd voor schoolmeisjes. In de A-klasse was de premie voor Rigt van der Velde (Goënga) en Maud Hellinga (Dronryp). In de B-klasse met

Read Full Article
Patrick van Dellen koning in Dronryp

Patrick van Dellen koning in Dronryp 0

🕔18:23, 27.jun 2021

De vrije formatie voor heren 1e klasse in Dronryp leverde zondag een overwinning op voor Patrick van Dellen (Berltsum), Hessel Postma (Winsum) en Stefan van der Meer (Baard). In de finale met hun tegenstanders Youri de Groot (Menaam), René de

Read Full Article

Websponsors

Frythermo vloerverwarming

Recente reacties

 • Sieds Rienks

  Sieds Rienks

  Taeke Troelstraweg heeft de Oldehovedag 7x gewonnen en niet 6x zoals vermeld werd. Hij staat achter Sjouke Helfrich en Taede…

  View Article
 • Pieter Breuker

  Pieter Breuker

  Oars as Jan Braaksma yn syn Kweapraat fan 0408 tinkt, wienen ekstremen yn it bedroch mei de nap ûnder alle…

  View Article
 • Pieter Breuker

  Pieter Breuker

  Yn syn lêste Kweapraat komt Jan Braaksma op myn opmerkingen oer de nap. No gong it my dêrby net sasear…

  View Article

Websponsors

Taxi van der Bles
Horeca Straatkaatsen Leeuwarden
Geert van Tuinen producties
Alfa Romeo Berlikum
Jansma Burdaard
Jaap Breman Schoonmaakgroothandel