Van Aisma Keatsklauw voor Manon Scheepstra

Jan Braaksma
By Jan Braaksma mei 12, 2024 22:44

Van Aisma Keatsklauw voor Manon Scheepstra

Het zonnetje staat op deze zondag de 12de mei 2024 hoog boven sportcomplex “It Bosk” wat gelegen is tussen de dorpen Beetgum en Beetgumermolen. De dames zijn op deze dag te gast bij O.K.K. Beetgum opgericht in 1895 en samengevoegd in 1996 met kaatsvereniging Reitsje Him. De vrijwilligers hebben een prachtige arena gebouwd en er was weer alles uit de kast gehaald om er een mooie kaatsdag van te maken. Het is de eerste vrije formatie wedstrijd van het seizoen. De wekker ging op deze zondag al vroeg want om klokslag 10:00 gaf de heer C. Anema het startsein. In Beetgum kwamen 6 vrije formaties in actie verdeeld over 2 poules waarna de poule winnaars nog een keer met elkaar de degens gingen kruisen om de fel begeerde kransen.

Amarins de Groot vormt deze eerste cyclus een formatie met Larissa Smink en Noa Elzinga en zij beten het spits af. In hun eerste partij van de dag gaan zij de strijd aan met het partuur van Annet de Haan, Jeska Terpstra en de van zwangerschap terug gekeerde Manon Scheepstra. Het werd een mooie strijd waarin Manon er in slaagt om het eerst bordje aan de telegraaf te hangen als zij de boven weet te vinden op de 2-6. Vanaf dat moment barst de strijd echt los want gelijk het 2de verkaatste eerst dient op de 6-6 te worden beslist. Als Larissa er in slaagt om de kaats te passeren op de 0-1 6-6 keert de balans terug in de wedstrijd. De strijd is er niet minder om beide parturen zijn zeer aan elkaar gewaagt en geven elkaar niets toe wat leid tot de 2de 6-6 in deze onderlinge strijd. Als het vizier van Amarins niet op scherp staat en de bal voor het perk beland neemt Annet met haar maten een 1-2 voorsprong. Er wordt op het scherpst van de strijd gestreden waardoor er in 3 van de 4 verkaatste eersten de beslissing pas valt op de 6-6. Het is Noa die er in weet te slagen om de stand gelijk te trekken als zij de kaats weet te passeren op 1-2 6-6. Het blijft stuivertje wisselen met het binnen halen van de bordjes. Voor de 3de keer in deze partij is het Annet met haar maten die de leiding weten te nemen wanneer Amarins er niet in slaagt om de bal binnen de perklijnen te houden op de 2-2 4-6. Beide parturen geven elkaar niets toe en blijven knokken voor elke 2 punten aan de telegraaf het ligt allemaal heel dicht bij elkaar deze dag. Amarins, Larissa en Noa weten vervolgens weer de aansluiting te herstellen wanneer ditmaal Annet het vizier niet op scherp heeft staan en de bal buiten het perk beland op de 2-3 6-2.

Het zevende eerst in een partij wil nog wel eens voor een doorbraak zorgen en als Jeska er in slaagt om dat eerst op de 3-3 4-6 met een boven slag aan hun zijde van de telegraaf te hangen lijkt daarmee een tikje te worden uitgedeeld. Als Amarins, Larissa en Noa even geen passend antwoord hebben zien zij het 5de eerst ook als eerste naar partuur Annet gaan wanneer Jeska op de goede plek staat en de bal voor de kaats weet te keren op de 3-4 0-6. De strijd is echter verre van gestreden want Amarins weet samen met Larissa en Noa nog een 4de bordje te bemachtigen wanneer de opgeslagen bal van Annet te kort blijkt te zijn en deze voor het perk beland op de 3-5 6-6. Het is een prachtige strijd waarin alles uit de kast wordt gehaald. De inhaalrace zal echter te laat komen want het is Jeska die de winst veilig weet te stellen met een prachtige boven slag op de 4-5 4-6.

In de 2de wedstrijd van deze eerste poule betreed Amarins de Groot samen met Larissa Smink en Noa Elzinga wederom als eerste de arena omdat zij de eerste partij hebben verloren komen zij na een kleine pauze weer als eerste in actie. Zij gaan ditmaal de strijd aan met Louise Krol, Sjanet Wijnia (terug op de kaatsvelden nadat ze Nederlands Kampioen met VC Sneek is geworden) en hun nieuwe achterinse Gerde Lycklama a Nijeholt. Het eerste verkaatste eerst gaat naar de formatie van Louise wanneer het vizier van Amarins niet op scherp staat en de bal buiten de perklijnen beland op de 4-6. De strijd lijkt vervolgens echt op gang te komen want voor het eerst is daar de 6-6 aan de telegraaf. Het is Sjanet die de voorsprong weet te verdubbelen als zij de boven weet te vinden op de 0-1 6-6. De formatie van Amarins weigert de strijd op te geven en knokt zich terug naar de 1-2 door een prachtige zitbal van Amarins op 0-2 6-0. De balans keert echter niet terug in de wedstrijd want het is Gerde die de voorsprong verder weet uit te bouwen als zij de boven weet te vinden op de 1-2 0-6. Het krachtsverschil blijkt in deze onderlinge confrontatie te groot te zijn want als Larissa er niet in slaagt om de kaats te passeren op de1-3 2-6 loopt het verschil alleen maar verder op. De strijd lijkt vervolgens gestreden wanneer Louise een prachtige zitbal weet te plaatsen op de 1-4 4-6. Nog een keer halen de beide parturen alles uit de kast wat leid tot de volgende 6-6 aan de telegraaf en wanneer Noa de kaats weet te keren keert de spanning nog iets terug. Louise, Sjanet en Gerde komen niet meer in de problemen en weten de winst veilig te stellen door het goede werk van Louise aan de opslag zij weet de kaats te behouden op de 2-5 0-6.

In deze poule zijn er dan 2 parturen die allebei een hebben gewonnen en dus komt het op de laatste wedstrijd in deze poule aan wie er naar de finale in Beetgum zou gaan. Het was op papier een kraker want twee topformaties zaten bij elkaar in de poule. De formatie van Annet de Haan, Jeska Terpstra en Manon Scheepstra begonnen aan de opslag zijde van het veld tegen het partuur van Louise Krol, Sjanet Wijnia en Gerde Lycklama a Nijeholt. Het eerste bordje aan de telegraaf wordt binnen gehaald door Jeska als zij de boven weet te vinden op de 6-2. Met een fraaie passeerslag is het Sjanet die hun formatie op de 1-0 4-6 weer langszij weet te loodsen. Het is een prachtige strijd deze eerste onderlinge confrontatie van het seizoen tussen deze 2 top formaties. De bordjes verschijnen om en om want als Louise er met haar opslag in slaagt om Jeska tot een kwaadslag te dwingen op de 1-1 4-6 nemen zij de leiding weer in handen. Het krachtverschil blijkt deze dag minimaal te zijn tussen de formaties want in een zeer zwaar bevochten eerst keert de balans terug als de opgeslagen bal van Louise net buiten de perklijnen beland op de 1-2 6-6. Vanaf dat moment lijkt de strijd echt te zijn los gebarsten want in een zwaar bevochten eerst weet Annet het perk van Sjanet en Gerde te verrassen en plaatst een prachtig zitbal op de 2-2 6-6. Beide formaties halen alles uit de kast en blijven knokken voor elke 2 punten aan de telegraaf en elke centimeter gras. Voor de 3de keer in 6 verkaatste eersten dient de beslissing te vallen op de 6-6. Het is Sjanet die op de goede plek staat in het tussenspel en de bal tot in het perk weet te retourneren op de 3-2 6-6. Het zevende eerst in een partij wil nog wel eens voor een doorbraak of ommekeer zorgen. Als het vizier van Louise niet op scherp staat en de bal buiten het perk beland op de 3-3 6-2 komt Annet met haar maten weer op voorsprong. Geen van beide parturen geeft de strijd waardoor Manon uiteindelijk de bal mag op slaan op de 4-3 4-6 en wanneer deze bal te weinig snelheid meekrijgt en de bal voor het perk beland keert de balans terug in de wedstrijd. Het lijkt er op dat wie als eerste het 5de bordje weet te bereiken er wel eens met de winst vandoor zou kunnen gaan. Als het perk van Sjanet / Gerde de bal goed weet te raken maar deze over de kwaadlijn vliegt op de 4-4 6-4 is daar het 5de bordje voor Annet, Jeska en Manon. Ondanks dat er nog fel gestreden moet worden en het laatste bordje op de 6-6 beslist wordt is het Annet die haar partuur naar de winst weet te leiden als zij een prachtige zitbal weet te plaatsen. Nadat alle poule wedstrijden zijn geweest kan het eindresultaat worden opgemaakt.

1ste in de poule worden Annet de Haan, Jeska Terpstra en Manon Scheepstra met 14 punten voor en 8 punten tegen als 2de eindigden Louise Krol, Sjanet Wijnia en Gerde Lycklama a Nijeholt met 11 punten voor en 8 punten tegen. Als laatste eindigt Amarins de Groot met Larissa Smink en Noa Elzinga zij blijven staan op 6  punten voor en 12 punten tegen. De eerste finalist van deze editie van de O.K.K. Van Aisma Frouljus Partij is nu bekend dat zijn Annet de Haan, samen met Jeska Terpstra en Manon Scheepstra.

Wie zij daar in gaan treffen moet gaan blijken uit de onderlinge confrontaties in de 2de poule. Het is Andrea Kroes die samen met Rixt Wijnia en Anna Dieuwke Dijkstra als eerste de arena betreed. Zij gaan de strijd aan met het partuur van Roelie Kroondijk, Corrie Kroondijk en Jennie Terpstra. Het is Roelie die hun partuur op voorsprong weet te zetten als zij een prachtige zitbal weet te plaatsen op de 0-6. Als Andrea, Rixt en Anna Dieuwke er op dat moment niet in slagen om weer gelijk aan te sluiten loopt het verschil op naar de 0-2 als ditmaal het vizier van Andrea niet op scherp staat en de bal buiten het perk beland op de 2-6. Langzaam maar zeker komt ook hier de strijd echt op gang en dat resulteert in de eerste 6-6. Als Anna Dieuwke de boven weet te vinden keert de spanning terug in de wedstrijd. De spanning keert volledig terug in de wedstrijd door wederom het goede uitslag werk van Anna Dieuwke zij weet weer de bal over alles heen te laten vliegen ditmaal op de 1-2 6-2. Vanaf dat moment ontstaat er een prachtige strijd waarin de bordjes om en om worden verdeeld.

Als Corrie goed onder de bal weet te stappen en de kaats weet te passeren op de 2-2 6-6 nemen zij weer de touwtjes in handen. Zij slagen er echter niet in om de voorsprong lang vast te houden want het is Anna Dieuwke die de 2-3 achterstand ongedaan weet te maken als zij de kaats weet te passeren op de 2-3 6-4. Het is een prachtige strijd waarin beide parturen zeer aan elkaar gewaagd zijn. Roelie, Corrie en Jennie komen weer op voorsprong als Andrea er op 3-3 0-6 niet in slaagt om de bal binnen de perklijnen te houden. Het zevende eerst is dan verkaatst en lijkt voor een doorbraak te gaan zorgen wanneer Jennie er in slaagt om hun 5de bordje aan de telegraaf weet te hangen als zij de boven weet te vinden op de 3-4 4-6. Andrea, Rixt en Anna Dieuwke geven de strijd niet op en weten nog een 4de bordje uit het vuur te slepen door het goede werk van Andrea in het tussenspel zij weet de bal voor de kaats te keren op de 3-5 6-0. Beide formaties halen nog een keer alles uit de kast en dat leid tot de laatste 6-6 van deze mooie strijd. Het is Andrea die de opslag mag verzorgen op de 4-5 6-6. Als de opgeslagen bal buiten het perk beland gaat de eerste poule winst naar Roelie, Corrie en Jennie.

De verliezende formatie van de eerste poule wedstrijd van deze 2de poule betreed na een kleine pauze wederom als eerste de arena. Het zijn Andrea Kroes, Rixt Wijnia en Anna Dieuwke Dijkstra die ditmaal de strijd gaan aanbinden met Iris Veltman, Lisanne Scharringa en Senne Idsardi. De formatie van Iris weet het eerste bordje aan de telegraaf te hangen als Iris met haar opslag weet te voorkomen dat Anna Dieuwke de kaats weet te passeren op de 4-6. De telegraaf keert al snel weer terug in evenwicht wanneer het perk van Rixt en Anna Dieuwke de boven weet te vinden op de 0-1 6-4. Het is een mooie strijd waarin de bordjes om en om aan de telegraaf verschijnen. In een zwaar bevochten eerst weet Rixt die even de opslag heeft overgenomen van Andrea de bal niet binnen de perklijnen te houden waardoor Iris samen met Lisanne en Senne weer op voorsprong weten te komen. Zij slagen er echter niet in om de voorsprong verder uit te bouwen sterker via een zeer snel verkaatst eerst is daar de balans terug in de partij als de opgeslagen bal van Iris op de 1-2 6-0 buiten het perk beland. Iris, Lisanne en Senne lijken het initiatief even te nemen als zij voor de 2de keer op rij de leiding weten door het goede werk van Senne wanneer zij de bal voor de kaats weet te keren op de 2-2 4-6.

Het blijft een spannende onderlinge confrontatie want in het daarop volgende bordje weet Anna Dieuwke hun partuur weer langszij te loodsen als zij de bal tot voor de kaats weet te retourneren op de 2-3 6-0. De strijd is er niet minder om, in het zevende te verkaatsen eerst van deze onderlinge strijd is het Anna Dieuwke die goed onder de bal weet te stappen en de boven weet te vinden op de 3-3 6-4. Iris, Lisanne en Senne proberen de achtervolging in te zetten en langszij te komen maar zien het verschil verder oplopen als ditmaal Rixt de boven weet te vinden op de 4-3 6-2. Het zal het breek punt blijken te zijn in deze onderlinge strijd want Iris, Lisanne en Senne proberen het nog wel maar moeten uiteindelijk de handdoek werpen op de 5-3 6-2 als de opgeslagen bal van Iris buiten het perk beland waarmee een einde komt aan deze strijd.

Net als in de eerste poule moet de laatste poule wedstrijd ook hier bepalen wie er naar de finale van deze editie van de Van Aisma Frouljus Partij zal gaan wordt het Roelie Kroondijk met Corrie Kroondijk en Jennie Terpstra of is het als nog Iris Veltman met Lisanne Scharringa en Senne Idsardi. Het is Iris die deze partij open weet te breken met haar opslag als zij een prachtige zitbal weet te plaatsen op de 2-6. De strijd lijkt vervolgens gelijk echt los te barsten want daar was de eerste 6-6 en wanneer Corrie de bal goed weet te raken en deze over de boven vliegt is daar de balans terug in deze onderlinge strijd. Het blijft stuivertje wisselen aan het begin van deze partij want voor de 2de keer weet Roelie met haar maten op voorsprong te komen en als eerste het 2de bordje te bereiken. Iris, Lisanne en Senne blijven knokken om elke 2 punten waardoor de volgende beslissing valt op de 2-1 6-6. Het is Roelie die de opslag mag verzorgen als de bal buiten het perk beland is daar de balans weer terug in deze laatste poule wedstrijd van deze dag. De formatie van Iris slaagt er niet in om de leiding over te nemen want het is Corrie die hun 3de eerst weet te bemachtigen als zij de bal voor de kaats weet te keren op de 2-2 6-0. Langzaam maar zeker weet Roelie samen met Corrie en Jennie het initiatief naar zich toe te trekken want met een prachtige zitbal van Roelie op de 3-2 6-4 loopt het verschil op naar de 4-2.

Als Iris, Lisanne en Senne even geen passend antwoord weten te vinden is daar al snel het 5de bordje voor de formatie van Roelie wanneer Corrie er in slaagt om de bal tot voor de kaats te retourneren op de 4-2 6-2. Iris en haar maten geven de strijd niet zonder slag of stoot gewonnen en blijven knokken voor elke punten aan de telegraaf en het is het perk van Lisanne en Senne wat de boven weet te vinden op de 5-2 6-6 en daarmee hun 3de eerst nog weet binnen te halen. Het zal echter te laat komen want met een prachtige uithaal weet Corrie de deur in het slot te gooien en de winst veilig te stellen op de 5-3 6-2 als zij de boven weet te vinden. Na deze laatste wedstrijd kunnen ook hier de voor en tegen eersten worden opgeteld en heeft de formatie van Roelie Kroondijk, Corrie Kroondijk en Jennie Terpstra de poule gewonnen met 14 punten voor en 7 tegen. Is het partuur van  Andrea Kroes, Rixt Wijnia en Anna Dieuwke Dijkstra als tweede geëindigd met 11 punten voor en 9 punten tegen en als laatste de formatie van Iris Veltman, Lisanne Scharringa en Senne Idsardi met 6 punten voor en 12 punten tegen.

De finale van deze Van Aisma Frouljus Partij op moeder dag de 12de mei 2024 is een prachtig slot van een mooie kaatsdag in Beetgum. De vrijwilligers van O.K.K. Beetgum hadden alles uit de kast gehaald en dat is zeker gelukt waarvoor mijn dank. In de finale van deze eerste vrije formatie van het seizoen staat het partuur van Annet de Haan, Jeska Terpstra en Manon Scheepstra tegenover dat van Roelie Kroondijk, Corrie Kroondijk en Jennie Terpstra. Het werd een prachtige strijd waarin de start was voor het partuur van Roelie als zij het eerste bordje weten binnen te halen op de 6-6 door het goede werk van Corrie als zij de bal voor de kaats weet te keren. Er komt vervolgens gelijk een verschil van 2 eersten op de telegraaf als ditmaal Jennie goed onder bal weet te stappen en de boven weet te vinden op de 0-1 4-6. Beide parturen zijn zeer aan elkaar gewaagt want voor de 2de keer in 3 verkaatste eersten is daar de 6-6. Het is Jennie die op de goede plek staat en de bal voor de kaats weet te keren waardoor zij een 0-3 voorsprong weten te nemen.

Zij lijken daarmee de touwtjes stevig in handen maar langzaam maar zeker krijgt Annet samen met haar maten meer grip op de wedstrijd en als Annet er in het tussenspel zeer snel bij is en de bal als nog voorbij de kaats weet te slaan in een trik trak situatie op de 0-3 6-4 is daar hun eerste bordje aan de telegraaf. De balans keert echter op dat moment niet terug in deze finale want wanneer het vizier van Annet niet op scherp staat en de bal buiten het perk beland op de 1-3 4-6 loopt het verschil weer op naar de 3 eersten. De strijd blijkt echter verre van gestreden want als ditmaal Annet met haar opslag het perk van Corrie en Jennie met lege handen achterlaat op de 1-4 6-0 keert de spanning terug in deze finale. Het zevende te verkaatsen eerst wil nog wel eens voor een ommekeer of doorbraak zorgen wanneer Manon zo naar het perk weet te sturen dat Jennie deze niet goed weet te verwerken en de bal over de kwaat lijn vliegt op de 2-4 6-4 is de aansluiting daar.

Al snel daarna verschijnt er ook aan de zijde van partuur Annet een 4de bordje als ditmaal het vizier van Roelie niet op scherp staat en de bal buiten het perk beland op de 3-4 6-4. Het blijft een prachtige en spannende finale want het 9e te verkaatsen eerst dient wederom op de 6-6 te worden beslist als ditmaal Manon er niet in slaagt om de bal binnen de perklijnen te houden is daar het 5de bordje voor Roelie en haar maten. Zij lijken daarmee op rozen te zitten en hebben de overwinning binnen handbereik maar Annet, Jeska en Manon weigeren op te geven en komen langszij op de 5-5 door het goede opslag werk van Annet als zij de kaats weet te behouden op de 4-5 6-2. Het laatste te verkaatsen eerst zal de beslissing moeten gaan brengen als de opgeslagen bal van Roelie op de 5-5 6-2 te kort blijkt te zijn en buiten het perk beland is daar de winst voor Annet en haar maten. O.K.K. Beetgum stelt ook altijd een koninginnen prijs beschikbaar de Keatsklauw deze ging uiteindelijk naar de van zwangerschap terug gekeerde Manon Scheepstra.

Uitslag van Beetgum:

1e prijs:

Annet de Haan                                   Sint Annaparochie

Jeska Terpstra                                   Easterein

Manon Scheepstra                Leeuwarden

2de prijs:

Roelie Kroondijk                     Groningen

Corrie Kroondijk                     Groningen

Jennie Terpstra                                  Mantgum (Bijdrage Henk Hempenius).

Jan Braaksma
By Jan Braaksma mei 12, 2024 22:44
Write a comment

No Comments

No Comments Yet!

Let me tell You a sad story ! There are no comments yet, but You can be first one to comment this article.

Write a comment
View comments

Write a comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

*

Websponsors

Frythermo vloerverwarming

Recente reacties

 • Liefhebber

  Liefhebber

  15 partoer, it is net best foar Jacob Klaver. Kost een protte tiid foar de club en dan mar een…

  View Article
 • Sjoerd Hofstee

  Sjoerd Hofstee

  Wat niisskjirrich om te lêzen dat ik in tik mei de mûlpûde hawn ha soe. Jan, do en alle oare…

  View Article
 • Hh

  Hh

  Moai stikje Jan , stiet 1 flaterke yn ûs heit Roel Hoekstra is berne yn 1922 dus wie hy 41…

  View Article

Websponsors

Taxi van der Bles
Horeca Straatkaatsen Leeuwarden
Geert van Tuinen producties
Alfa Romeo Berlikum
Jansma Burdaard
Jaap Breman Schoonmaakgroothandel