Kransen tijdens eerste junioren d.e.l. wedstrijd bij K.V. Bolsward voor Yannah, Jelly en Gerde

Jan Braaksma
By Jan Braaksma mei 12, 2024 11:43

Kransen tijdens eerste junioren d.e.l. wedstrijd bij K.V. Bolsward voor Yannah, Jelly en Gerde

Het is vrijdagmiddag 10 mei 2024 als de dames en heren junioren te gast zijn bij K.V. “Bolsward” de oudste kaatsvereniging aangesloten bij de KNKB, ze zijn opgericht op 20 juli 1885. Locatie het prachtige kaatsveld “Het Oordje” aan de landbuurt. De kaatsvereniging organiseerde deze wedstrijd in samenwerking met het PC gezelschap. Het is de eerste van in totaal 6 wedstrijden in deze competitie. Hierna volgen nog wedstrijden in Holwert, Wommels, Leeuwarden en Broeksterwâld, Workum en de finale in Bolsward. Onder prachtige weersomstandigheden met het zonnetje aan de lucht en onder leiding van de heren Sipke Hiemstra en Fokke van der Veen werden de eerste ballen om 15:30 naar de perken gestuurd. Bij de dames stonden 8 volledige parturen en een losse dame op de lijst en moest er worden bijgeloot. Op de lijst van de heren stonden er 8 parturen. Er waren in beide categorieen 3 prijzen beschikbaar bij de heren betekende dat er nog gekaatst werd om de 3de prijs of niets. Het was een middag met veel spanning in de verkaatste eersten met enige regelmaat hing op de diverse telegrafen de 6-6. De vrijwilligers van K.V. Bolsward hadden twee velden van 4 perken neergelegd. Het was allemaal prima in orde en het werd een leuke middag.

Yannah Palma was deze middag door het lot gekoppeld aan Jelly Hiemstra en Gerde Lycklama a Nijeholt en zij beten het spits af tegen het partuur van Iris Jasper, Marsha Broersma en Noa Elzinga. Beide parturen gaan goed uit de startblokken en geven elkaar geen duimbreedte ruimte aan het begin van de partij want de eerste verkaatste eersten werden om en om binnen gehaald wat leidde tot de 1-1. Langzaam maar zeker weet Yannah met haar maten het initiatief te pakken en weten zij een gaatje te slaan via de 2-1 naar de 3-1. De formatie van Iris probeerde vervolgens de aansluiting te herpakken maar zag elke keer op de belangrijke moment Yannah, Jelly en Gerde toe slaan en de voorsprong verder en verder te bouwen via de 4-1 naar de 5-1. Het is Gerde die de winst in hun eerste partij van de dag veilig weet te stellen als zij de boven weet te vinden op de 5-1 6-2.

De formatie van Rixt Fokkema, Inge Blanke en Senne Idsardi ging de strijd aan met het partuur van Britt Joustra, Fianne Dijkstra en Fiera de Vries. Het werd een prachtige onderlinge partij die beide kanten op kon gaan. Diverse eersten dienden op de 6-6 te worden beslist. Het blijft vanaf het begin stuivertje wisselen met het binnen halen van de bordjes. Via de 1-1 blijft de spanning in de wedstrijd en blijft de spanning gehandhaafd op de 2-2. Even lijkt het erop dat Rixt met haar maten de touwtjes in handen weet te nemen want via de 3-2 weten zij een gaatje te slaan naar de 4-2. Er werd fel gestreden om elke 2 punten aan de telegraaf. Britt en haar maten geven de strijd niet op en weten zich eerst voor eerst terug te knokken via de 4-3 keert het evenwicht zelfs weer terug op de 4-4. Het is een mooie strijd tussen deze beide formaties. Het lijkt erop dat degene die als eerste het 5de bordje weet te bereiken er wel eens met de winst vandoor zou kunnen gaan. Als Senne goed onder de bal weet te stappen op de 4-4 6-6 en de boven weet te vinden is daar hun 5de eerst. Zij geven deze voorsprong niet meer uit handen en als Senne een prachtige zitbal weet te plaatsen op de 5-4 6-2 gaan zij als nog naar de 2de omloop in Bolsward.

De formatie van Iris Veltman, Rixt Blanke en Gerbrich Koster beginnen in hun eerste partij van de dag aan de opslag zijde en zij staan tegenover Romy Postma, Lisanne Scharringa en Anke Wassenaar. De vliegende start is er voor Iris en haar maten want zij weten gelijk na het openingseerst een gaatje te slaan via de 2-0 naar de 3-0. Romy en haar maten proberen grip op de wedstrijd te krijgen en het tij te keren. Ondanks alle verwoede pogingen lijkt het krachtsverschil in deze onderlinge strijd te groot te zijn ondanks de kansen die er zijn voor het partuur van Romy. De bordjes blijven een kant overgaan waardoor het verschil oploopt via de 4-0 naar de 5-0. De strijd is dan gestreden want Iris, Rixt en Gerbrich komen niet meer in de problemen en gaan met een 5-0 6-4 overwinning naar de volgende lijst. Als laatste betreed Larissa Smink samen met Ilse Marije van Beem en Foke Jil Bakker de arena om de strijd aan te gaan met Noelle Hiddinga, Ilse Baanstra en Jeldau Koopmans. In deze wedstrijd staat er gelijk wel wat op het spel want de formatie die er in slaagt om deze onderlinge strijd te winnen heeft een vrije doorgang op de 2de lijst dankzij een staand nummer en is verzekerd van minimaal de 3de prijs in Bolsward. Beide parturen gaan goed van start en geven elkaar aan het begin van de wedstrijd weinig toe om en om worden de bordjes aan de telegraaf gehangen waardoor de balans gehandhaafd blijft tot aan de 1-1. Langzaam maar zeker weet Foke Jill met haar maten de touwtjes in handen te nemen en uit te lopen via de 2-1 naar de 3-1. Noelle, Ilse en Jeldau blijven goed tegenstand bieden maar slagen er niet in om de achterstand in te lopen. Ondanks de kansen die er wel degelijk zijn blijft het verschil verder oplopen via de 4-1 naar de 5-1. De strijd is echter verre van gestreden want Noelle weet samen met haar partuur genoten nog een 2de eerst uit het vuur te slepen en terug te komen tot aan de 5-2. Het zal echter niet genoeg blijken te zijn om het tij nog te doen keren. Het is Foke Jill die op de 5-2 6-0 de bal naar het perk mag sturen en als zij een prachtige zitbal weet te plaatsen gaan zij als eerste via een staand nummer op de 2de lijst naar de ½ finale van deze eerste junioren competitie wedstrijd in Bolsward. Zij moesten gaan afwachten wie de tegenstandsters zouden worden

Het lot had bepaald dat Anouk Smink in de wachtkamer plaats moest gaan nemen om af te wachten wie haar maten zouden worden zij stond aan het begin van deze mooie middag alleen op de lijst. Nadat scheidsrechter Sipke Hiemstra de lootjes had laten trekken werd duidelijk dat Noa Elzinga en Britt Joustra zich bij Anouk gingen voegen. Na een kleine eet en drink pauze gingen zij vervolgens de strijd aan met het partuur van Yannah Palma, Jelly Hiemstra en Gerde Lycklama a Nijeholt. Het werd een prachtige strijd waar meerdere malen de 6-6 aan de telegraaf verscheen in totaal 3x. Het is Yannah die met haar maten het best uit de startblokken komt want zij weten na het openingseerst gelijk uit te lopen naar de 0-2. Langzaam maar zeker lijkt de wedstrijd echt op gang te komen als Britt, Anouk en Noa hun eerste bordje weten binnen te slepen. Zij slagen er echter niet in om langszij te komen want het verschil van 2 eersten verscheen al snel weer op de telegraaf wat vervolgens via de 1-3 gehandhaafd blijft tot aan de 2-4. De strijd lijkt vervolgens te zijn gestreden wanneer Yannah samen met Jelly en Gerde als eerste het 5de bordje weten te bereiken en uitlopen naar de 2-5. Britt weigert samen met Anouk en Noa de strijd te staken en blijven knokken voor elke 2 punten aan de telegraaf en zij weten nog een 3de eerst te bemachtigen waardoor de spanning terug keert in deze partij. Als de formatie van Yannah er niet in slaagt om de wedstrijd in het slot te gooien loopt het verschil nog verder terug en komt de wedstrijd weer open te liggen. Het partuur van Britt heeft de achterstand van 2-5 weten te verkleinen tot aan de 4-5. Het blijft spannend tot aan de laatste slag in deze onderlinge strijd want het wordt beslist op de 4-5 6-6 als het vizier van Britt niet op scherp staat en de bal net buiten het perk beland en daarmee gaan Yannah, Jelly en Gerde ook naar de ½ finale.

De formatie van Rixt Fokkema, Inge Blanke en Senne Idsardi gaat vervolgens de strijd aan met Iris Veltman, Rixt Blanke en Gerbrich Koster. Zij gingen via een onderlinge strijd bepalen wie als laatste naar de ½ finale zou gaan in Bolsward. Het partuur wat de ½ finale zou weten te bereiken was gelijk de eerste finalist in Bolsward door het staande nummer. Op kaatsveld “Het Oordje” was het deze vrijdag middag heerlijk met het zonnetje aan de lucht en de wedstrijden van de dames en heren junioren. Het werd een mooie confrontatie tussen de formatie van Rixt en die van Iris want beide parturen leken aan het begin van de wedstrijd zeer aan elkaar gewaagt om en om was daar het eerste verkaatste eerst. Nadat de telegraaf op de 1-1 was beland wist Iris samen met Rixt en Gerbrich als eerste het 2de en 3de eerst te bereiken waardoor zij via de 1-1 uit weten te lopen naar een 1-3 voorsprong. Rixt, Inge en Senne proberen op dat moment uit alle macht om het tij te doen keren maar moeten wachten tot een 1-4 achterstand voordat zij weer echt grip op de wedstrijd weten te krijgen ondanks de kansen die er zijn. Langzaam maar zeker keert de spanning terug in de wedstrijd want het verschil loopt via de 2-4 terug naar de 3-4. Het belangrijke zevende eerst gaat dus naar het partuur van Rixt en zij lijken daarmee het tij te hebben gekeerd en lijken de balans terug te doen keren in deze onderlinge strijd maar niets bleek minder waar het 5de bordje aan de telegraaf gaat als eerste naar het partuur van Iris. Zij geven deze voorsprong niet meer uit handen en weten zich als laatste te plaatsen voor de ½ finale wanneer Gerbrich de winst veiligstelt op de 3-5 2-6 door de kaats te passeren. Zij kunnen nu even gaan rusten want zij moeten gaan afwachten wie er tegenover hun komt te staan in de finale.

Is het Foke Jill Bakker met Ilse Marije van Beem en Larissa Smink of is het Yannah Palma die deze middag een formatie vormt met Jelly Hiemstra en Gerde Lycklama a Nijeholt. Het beloofd een mooie strijd te gaan worden want het eerste verkaatste eerst dient te worden beslist op de 6-6 als Yannah er niet in slaagt om de bal binnen de perklijnen te sturen neemt partuur Foke Jill de leiding. Yannah en haar maten proberen gelijk aan te sluiten maar zien de achterstand verder oplopen wanneer voor de 2e keer op rij Yannah er niet in slaagt om de bal de goede richting mee te geven ditmaal op de 1-0 6-2. Het verschil loopt dus op naar de twee eersten. Langzaam maar zeker komt de wedstrijd op gang en keert de spanning terug want door goed werk van Yannah in het tussenspel zij weet de bal voor de kaats te keren op de 2-0 2-6 is daar hun eerste bordje aan de telegraaf. Voor de 2de keer in deze ½ finale is daar vervolgens de 6-6 en wanneer Gerde goed onder de bal weet te stappen en de kaats weet te passeren is de balans hersteld op de 2-2. Langzaam maar zeker weten Yannah, Jelly en Gerde de partij in hun voordeel te kantelen want zij weten als eerste het 3de bordje te bereiken door goed werk van Gerde in het tussenspel op de 2-2 2-6 weet zij de bal voor de kaats te keren. Foke Jill, Ilse Marije en Larissa gaan vervolgens op zoek naar een passend antwoord maar zij zien hun achterstand verder oplopen wanneer Gerde goed onder de bal weet te stappen en de boven weet te vinden op de 2-3 4-6. Ondanks dat het partuur van Foke Jill nog alles uit de kast haalt om de wedstrijd te doen kantelen lijkt de strijd te zijn gestreden wanneer Gerde de bal vanaf de boven tot in het perk weet te retourneren op de 2-4 2-6. Yannah, Jelly en Gerde laten deze voorsprong niet meer door de vingers glippen en weten de finale veilig te stellen door een prachtige bovenslag van Gerde op de 2-5 0-6. De finale van deze eerste junioren competitie wedstrijd op kaatsveld “Het Oordje” in Bolsward zal gaan tussen het partuur van Iris Veltman, Rixt Blanke en Gerbrich Koster en de formatie van Yannah Palma, Jelly Hiemstra en Gerde Lycklama a Nijeholt. Het werd een mooie strijd waarin om elke 2 punten en elke centimeter gras werd gestreden wat gelijk leid tot de eerste 6-6 van deze finale. Als de opgeslagen bal van Yannah net te kort blijkt te zijn en voor het perk beland neemt partuur Iris de leiding. Het evenwicht keert al zeer snel terug in de finale wanneer ditmaal Yannah met haar opslag Gerbrich tot een kwaadslag weet te dwingen op de 1-0 4-6. De strijd is er niet minder om want voor de 2de keer in 3 verkaatste eersten is daar de 6-6. Het is Gerbrich die goed onder de bal weet te stappen en de boven weet te vinden en daarmee komen zij weer op voorsprong. Beide parturen zijn zeer aan elkaar gewaagt en halen alles uit de kast. De eerste 4 verkaatste eersten aan de telegraaf worden om en om binnen gehaald door de beide dames uit Tzum met aan de ene zijde Gerbrich Koster en op de andere kant Yannah Palma. Yannah weet hun partuur weer op gelijk hoogte te brengen als zij de bal voor de kaats weet te keren op de 2-1 4-6. Het is een mooie finale om te zien waarin het stuivertje wisselen blijft met het binnen halen van de bordjes. Als Rixt op de goede plek staat en de bal voor de kaats weet te keren op de 2-2 6-2 weten zij als eerste het 3de bordje te bereiken. Even lijkt het erop dat Iris, Rixt en Gerbrich de touwtjes in handen weten te nemen als Iris zelf de bal tot voor de kaats weet te retourneren op de 3-2 6-4. Yannah, Jelly en Gerde geven de strijd niet op en wanneer Yannah er dit maal in slaagt om Rixt tot een kwaadslag te dwingen op de 4-2 4-6 keert de spanning terug in deze finale. De balans keert daarna weer terug wanneer ditmaal Iris er niet in slaagt om de bal binnen de perklijnen te sturen. Zij ziet haar opgeslagen bal buiten gaan op de 4-3 4-6. Het lijkt er op dat wie als eerste het 5de bordje weet te bereiken er wel eens met de overwinning vandoor zou kunnen gaan. Via een zeer snel verkaatst eerst en een prachtige retourslag vanaf de boven tot in het perk van Gerde op de 4-4 0-6 weten zij als eerste het 5de bordje te bereiken. Het is uiteindelijk Jelly die de winst tijdens deze eerst

Junioren Competitie wedstrijd veilig weet te stellen met een prachtige boven slag op de 4-5 4-6.

Uitslag Dames Junioren:

1e prijs:

Yannah Palma                                   Tzum

Jelly Hiemstra                                   Menaam

Gerde Lycklama a Nijeholt           It Heidenskip

2de prijs:

Iris Veltman                                       Dronrijp

Rixt Blanke                                         Bolsward

Gerbrich Koster                                Tzum

3de prijs:

Foke Jill Bakker                                 Nijmegen

Ilse Marije van Beem                     Dronrijp

Larissa Smink                                    Makkum   (Bijdrage Henk Hempenius).

Jan Braaksma
By Jan Braaksma mei 12, 2024 11:43
Write a comment

No Comments

No Comments Yet!

Let me tell You a sad story ! There are no comments yet, but You can be first one to comment this article.

Write a comment
View comments

Write a comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

*

Websponsors

Frythermo vloerverwarming

Recente reacties

 • Liefhebber

  Liefhebber

  15 partoer, it is net best foar Jacob Klaver. Kost een protte tiid foar de club en dan mar een…

  View Article
 • Sjoerd Hofstee

  Sjoerd Hofstee

  Wat niisskjirrich om te lêzen dat ik in tik mei de mûlpûde hawn ha soe. Jan, do en alle oare…

  View Article
 • Hh

  Hh

  Moai stikje Jan , stiet 1 flaterke yn ûs heit Roel Hoekstra is berne yn 1922 dus wie hy 41…

  View Article

Websponsors

Taxi van der Bles
Horeca Straatkaatsen Leeuwarden
Geert van Tuinen producties
Alfa Romeo Berlikum
Jansma Burdaard
Jaap Breman Schoonmaakgroothandel