Wedstrijdlijst Witmarsum dames hoofdklasse vrije formatie zondag 6 augustus 2023

Wedstrijdlijst Witmarsum dames hoofdklasse vrije formatie zondag 6 augustus 2023 0

🕔09:59, 2.aug 2023

Scheidsrechter Jan Winkel. Aanvang: 12.00 uur!   1. Aletta van Popta Minnertsga, Jeska Terpstra Easterein en Gerde Lycklama à Nijeholt It Heidenskip 2. Annet de Haan Sint Annaparochie, Louise Krol ee en Sjanet Wijnia Wommels 3. Iris Veltman Dronryp, Lisanne

Read Full Article
Wedstrijdlijst Achlum heren eerste klasse vrije formatie zondag 6 augustus 2023

Wedstrijdlijst Achlum heren eerste klasse vrije formatie zondag 6 augustus 2023 0

🕔09:53, 2.aug 2023

Scheidsrechter Johny Bergsma. Aanvang: 10.00 uur! 1. Auke Boomsma Morra, Tsjerk Elsinga Dronryp en Jan-Tymen Eisma Franeker 2. Tjalling Feenstra Herbaijum, Yannick Hielkema Bitgummole en Rick Alberda Midlum 3. Redmer Cnossen Bolsward, Wesley van de Wint Tzum en Frits Hoekstra

Read Full Article
Wedstrijdlijst Bolsward heren 50+ d.e.l. zondag 6 augustus 2023

Wedstrijdlijst Bolsward heren 50+ d.e.l. zondag 6 augustus 2023 0

🕔09:42, 2.aug 2023

De leiding berust bij de clubscheidsrechter. Aanvang: 10.00 uur! A-klasse: 1. Siebe Tolsma Winsum, Jan Heida Mantgum en Jarig Katsma Sint Jacobiparochie 2. Jan Sipma Franeker, Johan Hiemstra Sint Annaparochie en Anne de Vries Sint Annaparochie 3. Marco Lautenbach Herbaijum,

Read Full Article
Wedstrijdlijst Holwerd heren junioren d.e.l. vrijdag 4 augustus 2023

Wedstrijdlijst Holwerd heren junioren d.e.l. vrijdag 4 augustus 2023 0

🕔09:31, 2.aug 2023

De leiding berust bij de clubscheidsrechter. Aanvang: 16.30 uur! 1. Germ Epema Arum, Jorrit Tolsma Arum en Jurrit Osinga Ingelum 2. Jildert Wijbenga Arum, Klaas Gerrit Meulenaar Baard en Hessel Postma Winsum 3. Jan Johannes van der Kamp Nijland, Verry

Read Full Article
Wedstrijdlijst Holwerd junioren dames d.e.l. vrijdag 4 augustus 2023

Wedstrijdlijst Holwerd junioren dames d.e.l. vrijdag 4 augustus 2023 0

🕔09:25, 2.aug 2023

De leiding berust bij de clubscheidsrechter. Aanvang: 16.30 uur! 1. Iris Oosterbaan Sneek, Anouk Smink Makkum en Gerde Lycklama à Nijeholt It Heidenskip 2. Iris Veltman Dronryp, Lisanne Scharringa Dronryp en Anna-Dieuwke Dijkstra Leeuwarden 3. Ilse Marije van Beem Dronryp,

Read Full Article
BELANGRIJKE INFORMATIE OVER DE PC

BELANGRIJKE INFORMATIE OVER DE PC 0

🕔20:20, 1.aug 2023

Beste kaatsliefhebber, De Permanente Commissie heeft vanwege de weersverwachting met pijn in het hart een aantal besluiten moeten nemen. De 170ste PC vindt plaats op twee locaties: it Sjûkelân èn de sportvelden aan de Hertog van Saxenlaan. De wedstrijd begint

Read Full Article

Websponsors

Frythermo vloerverwarming

Recente reacties

 • Liefhebber

  Liefhebber

  15 partoer, it is net best foar Jacob Klaver. Kost een protte tiid foar de club en dan mar een…

  View Article
 • Sjoerd Hofstee

  Sjoerd Hofstee

  Wat niisskjirrich om te lêzen dat ik in tik mei de mûlpûde hawn ha soe. Jan, do en alle oare…

  View Article
 • Hh

  Hh

  Moai stikje Jan , stiet 1 flaterke yn ûs heit Roel Hoekstra is berne yn 1922 dus wie hy 41…

  View Article

Websponsors

Taxi van der Bles
Horeca Straatkaatsen Leeuwarden
Geert van Tuinen producties
Alfa Romeo Berlikum
Jansma Burdaard
Jaap Breman Schoonmaakgroothandel