Wedstrijdlijst Mantgum heren eerste klasse vrije formatie zondag 11 september 2022

Jan Braaksma
By Jan Braaksma september 6, 2022 19:44

Wedstrijdlijst Mantgum heren eerste klasse vrije formatie zondag 11 september 2022

Scheidsrechter T. Visser. Aanvang: 10.00 uur!

1. Remmelt Bouma Weidum, Bauke Dijkstra Easterein en Evert Pieter Tolsma Winsum
2. Elgar Boersma Stiens, Jan Dirk de Groot Driezum en Pier Piersma Easterlittens
3. Jelmer Jonker Mantgum, Rienk Terluin Mantgum en Jesse Heida Mantgum
4. Rutger Torensma Oosternijkerk, Harold de Boer Jellum en Jurrit Osinga Ingelum
5. Gerard de Vries Bitgum, Mark Minnesma Dronryp en Stefan van der Meer Baard
6. Thom Stellingwerf Makkum, Yoram Elzinga Groningen en Redmer Cnossen Bolsward
7. Redmer Zaagemans Witmarsum, Wytze Wassenaar Wier en Jelmer Miedema Goutum
8. Johan Diertens Dronryp, Jelle Scharringa Leeuwarden en Sybren Poelsma Dronryp
9. Wierd Baarda Dronryp, Jeroen de Boer Spannum en Wessel Hilverda Winsum
10. Tjalling Feenstra Herbaijum, Tymo Zijlstra Harlingen en Wybren Postma Ingelum
11. Jari Visser Witmarsum, Jelle Cnossen Bolsward en Gjalt Sjirk de Groot Mantgum
12. Lieuwe v.d. Werf Koarnjum, Sip Jaap Bos Dokkum en Yannick Hielkema Bitgum
13. Jelle Attema Makkum, Gerrit Jan Duiven Hidaard en Jouke Vlasbloem Makkum
14. Iwan Hiddinga Sint Annaparochie, Hielke Miedema Stiens en Jelvin Kaper Sint Annaparochie
15. Jorrit Nanninga Dronryp, Brent Timmerman Dronryp en Marten Leijenaar Exmorra
16. Johan Sipma Lioessens, Hendrik Jan v.d. Velde Makkum en Riemer Hoekstra Ee
17. André van Dellen Berltsum, Pieter Jan Plat Leeuwarden en Willem Heeringa Tzummarum
18. Rutmer van der Meer Sint Jacobiparochie, Verry van der Meer Sint Jacobiparochie en Jan-Tymen Eisma
Franeker
19. Corné Tuinenga Berltsum, Michel v.d. Veen Franeker en Klaas Pier Folkertsma Makkum
20. Paul Dijkstra Bitgum, René de Haan Leeuwarden en Hendrik Bouwhuis Bolsward
Jan Braaksma
By Jan Braaksma september 6, 2022 19:44
Write a comment

No Comments

No Comments Yet!

Let me tell You a sad story ! There are no comments yet, but You can be first one to comment this article.

Write a comment
View comments

Write a comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

*

Websponsors

Frythermo vloerverwarming

Recente reacties

 • Huzumer

  Huzumer

  De krans voor Herrema was in Tzummarum!!!!

  View Article
 • Johan

  Johan

  Koos alsnog lokwinske met je benoeming als voorzitter., Johan van Seijst

  View Article
 • Ada

  Ada

  Beste schrijver van deze column, misschien de volgende wedstrijd een beetje genieten van al dat kaatsvolk dat op de been…

  View Article

Websponsors

Taxi van der Bles
Horeca Straatkaatsen Leeuwarden
Geert van Tuinen producties
Alfa Romeo Berlikum
Jansma Burdaard
Jaap Breman Schoonmaakgroothandel