Wedstrijdlijst Sint Annaparochie heren eerste klasse vrije formatie zaterdag 16 juli 2022

Jan Braaksma
By Jan Braaksma juli 12, 2022 19:36

Wedstrijdlijst Sint Annaparochie heren eerste klasse vrije formatie zaterdag 16 juli 2022

Scheidsrechter Marco Fijma. Aanvang: 10.00 uur!

1. Johannes van der Veen Pietersbierum, Jorn Lars van Beem Dronryp en Rick Minnesma Dronryp
2. Rutmer van der Meer Sint Jacobiparochie, Verry van der Meer Sint Jacobiparochie en Lennard Feenstra
Franeker
3. Wierd Baarda Dronryp, Jeroen de Boer Spannum en Wessel Hilverda Winsum
4. Jari Visser Witmarsum, Jelle Cnossen Bolsward en Gjalt Sjirk de Groot Mantgum
5. Auke Boomsma Morra, Hessel Postma Winsum en Tsjerk Elsinga Dronryp
6. Bauke Triemstra Sint Jacobiparochie, Daniël Iseger Goutum en Patrick Scheepstra Franeker
7. Johan Sipma Lioessens, Marten Leijenaar Exmorra en Jan-Tymen Eisma Franeker
8. Jelle Attema Makkum, Jelte Visser Sexbierum en Klaas Pier Folkertsma Makkum
9. Jarig Dijkstra Bitgummole, Jurre Seerp Alkemade Hijum en Menno Osinga Ingelum
10. Corné Tuinenga Berltsum, Michel v.d. Veen Franeker en Hillebrand Visser Dronryp
11. Redmer Zaagemans Witmarsum, Wytze Wassenaar Wier en Yannick Hielkema Bitgum
12. Christiaan Stremler Exmorra, Klaas Gerrit Meulenaar Baard en Albert Feenstra Makkum
13. Rutger Torensma Oosternijkerk, Harold de Boer Jellum en Jurrit Osinga Ingelum
14. Remmelt Bouma Weidum, Bauke Dijkstra Easterein en Evert Pieter Tolsma Winsum
15. Thom Stellingwerf Makkum, Yoram Elzinga Groningen en Redmer Cnossen Bolsward
16. Simon Zijlstra Easterlittens, Sip Jaap Bos Dokkum en Jelmer Miedema Goutum
17. Gerard de Vries Bitgum, Mark Minnesma Dronryp en Stefan van der Meer Baard
18. André van Dellen Berltsum, Pieter Jan Plat Leeuwarden en Willem Heeringa Tzummarum
19. Johan Diertens Dronryp, Jelle Scharringa Leeuwarden en Paulus Yde Walda Wjelsryp
20. Jesse Kroondijk Sint Annaparochie, Roeland van der Ploeg Ferwert en Jolt Vollema Peins
21. Aizo Veltman Hommerts, Karel Monfils Kimswerd en Dirk-Henk Kuipers Arum
22. Wybren Postma Ingelum, Jente Schraa Wommels en Wessel Schraa Wommels

Jan Braaksma
By Jan Braaksma juli 12, 2022 19:36
Write a comment

No Comments

No Comments Yet!

Let me tell You a sad story ! There are no comments yet, but You can be first one to comment this article.

Write a comment
View comments

Write a comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

*

Websponsors

Frythermo vloerverwarming

Recente reacties

 • Huzumer

  Huzumer

  De krans voor Herrema was in Tzummarum!!!!

  View Article
 • Johan

  Johan

  Koos alsnog lokwinske met je benoeming als voorzitter., Johan van Seijst

  View Article
 • Ada

  Ada

  Beste schrijver van deze column, misschien de volgende wedstrijd een beetje genieten van al dat kaatsvolk dat op de been…

  View Article

Websponsors

Taxi van der Bles
Horeca Straatkaatsen Leeuwarden
Geert van Tuinen producties
Alfa Romeo Berlikum
Jansma Burdaard
Jaap Breman Schoonmaakgroothandel