Wedstrijdlijst Bitgum heren eerste klasse vrije formatie zaterdag 23 juli 2022

Jan Braaksma
By Jan Braaksma juli 19, 2022 17:56

Wedstrijdlijst Bitgum heren eerste klasse vrije formatie zaterdag 23 juli 2022

Scheidsrechter Erwin van Wier. Aanvang: 11.00 uur!

1. Jari Visser Witmarsum, Jelle Cnossen Bolsward en Gjalt Sjirk de Groot Mantgum
2. Wierd Baarda Dronryp, Jeroen de Boer Spannum en Wessel Hilverda Winsum
3. Rutmer van der Meer Sint Jacobiparochie, Verry van der Meer Sint Jacobiparochie en Lennard Feenstra
Franeker
4. Johan Diertens Dronryp, Jelle Scharringa Leeuwarden en Paulus Yde Walda Wjelsryp
5. Corné Tuinenga Berltsum, Michel v.d. Veen Franeker en Hillebrand Visser Dronryp
6. Thom Stellingwerf Makkum, Yoram Elzinga Groningen en Redmer Cnossen Bolsward
7. Patrick van Dellen Berltsum, Thomas Dijkstra Berltsum en Steven Koster Tzum
8. Jelle Attema Makkum, Jelte Visser Sexbierum en Klaas Pier Folkertsma Makkum
9. Johannes van der Veen Pietersbierum, Jorn Lars van Beem Dronryp en Rick Minnesma Dronryp
10. Germ Epema Arum, Willem Miedema Achlum en Tjitse Ben Hoekstra Harlingen
11. Aizo Veltman Hommerts, Karel Monfils Kimswerd en Dirk-Henk Kuipers Arum
12. Rutger Torensma Oosternijkerk, Harold de Boer Jellum en Jurrit Osinga Ingelum
13. Paul Dijkstra Bitgum, René de Haan Leeuwarden en Hendrik Bouwhuis Bolsward
14. Jesse Kroondijk Sint Annaparochie, Roeland van der Ploeg Ferwert en Jolt Vollema Peins
15. Gerard de Vries Bitgum, Mark Minnesma Dronryp en Stefan van der Meer Baard
16. Redmer Zaagemans Witmarsum, Wytze Wassenaar Wier en Yannick Hielkema Bitgum
17. André van Dellen Berltsum, Pieter Jan Plat Leeuwarden en Willem Heeringa Tzummarum
18. Peter van Zuiden Bolsward, Kevin Jordi Hiemstra Leeuwarden en Gerben de Boer Gaast
19. Christiaan Stremler Exmorra, Albert Feenstra Makkum en Klaas Gerrit Meulenaar Baard
20. Simon Zijlstra Easterlittens, Sip Jaap Bos Dokkum en Jelmer Miedema Goutum

 

Jan Braaksma
By Jan Braaksma juli 19, 2022 17:56
Write a comment

No Comments

No Comments Yet!

Let me tell You a sad story ! There are no comments yet, but You can be first one to comment this article.

Write a comment
View comments

Write a comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

*

Websponsors

Frythermo vloerverwarming

Recente reacties

 • Ada

  Ada

  Beste schrijver van deze column, misschien de volgende wedstrijd een beetje genieten van al dat kaatsvolk dat op de been…

  View Article
 • Johan van Seijst

  Johan van Seijst

  Harlingen een genot om daar te mogen kaatsen !!

  View Article
 • Sytse Keizer

  Sytse Keizer

  Sterkte Sjoerd met dyn herstel!

  View Article

Websponsors

Taxi van der Bles
Horeca Straatkaatsen Leeuwarden
Geert van Tuinen producties
Alfa Romeo Berlikum
Jansma Burdaard
Jaap Breman Schoonmaakgroothandel