Wedstrijdlijst Peins dames eerste klasse vrije formatie zondag 31 juli 2022

Wedstrijdlijst Peins dames eerste klasse vrije formatie zondag 31 juli 2022 0

🕔18:38, 26.jul 2022

Scheidsrechter S. Visser. Aanvang: 10.00 uur! 1. Anna Ennema Sexbierum, Andrea Kroes Groningen en Marije Hellinga Deinum 2. Serena Hovenga Marsum, Mintje Meintema Dronryp en Aluca Bouma Grou 3. Sietske Okkema Easterein, Hiske Zeinstra Groningen en Melissa Rianne Hiemstra Leeuwarden

Read Full Article
Wedstrijdlijst Pingjum dames eerste klasse vrije formatie zaterdag 30 juli 2022

Wedstrijdlijst Pingjum dames eerste klasse vrije formatie zaterdag 30 juli 2022 0

🕔18:32, 26.jul 2022

Scheidsrechter Klaas Hijlkema. Aanvang: 10.00 uur! 1. Elske van Straten Feinsum, Inge Blanke Bolsward en Eline van Dijkhuizen Nijland 2. Foke Jil Bakker Tersoal, Hesther de Boer Jellum en Marije Bodde Grou 3. Gerbrich Koster Tzum, Marsha Broersma Stiens en

Read Full Article
Wedstrijdslijst Ingelum heren tweede klasse vrije formatie zondag 31 juli 2022

Wedstrijdslijst Ingelum heren tweede klasse vrije formatie zondag 31 juli 2022 0

🕔18:24, 26.jul 2022

De leiding berust bij de clubscheidsrechter. Aanvang: 10.00 uur! 1. Bouke Willem Tuinman Dronryp, Jan Sipke Tuinman Berltsum en Ramon Hoogerhuis Franeker 2. Jelle Attema Makkum, Jelte Visser Sexbierum en Klaas Pier Folkertsma Makkum 3. Simon Zijlstra Easterlittens, Sip Jaap

Read Full Article
Wedstrijdlijst Ingelum heren eerste klasse vrije formatie zondag 31 juli 2022

Wedstrijdlijst Ingelum heren eerste klasse vrije formatie zondag 31 juli 2022 0

🕔18:13, 26.jul 2022

Scheidsrechter Sipke Hiemstra. Aanvang: 11.00 uur! 1. Redmer Zaagemans Witmarsum, Wytze Wassenaar Wier en Yannick Hielkema Bitgum 2. Paul Dijkstra Bitgum, René de Haan Leeuwarden en Hendrik Bouwhuis Bolsward 3. Gerrit-Jan Duiven Hidaard, Hendrik Jan v.d. Velde Makkum en Riemer

Read Full Article
Wedstrijdlijst Jorwert heren 50+ wedstrijd-d.e.l. zaterdag 30 juli 2022

Wedstrijdlijst Jorwert heren 50+ wedstrijd-d.e.l. zaterdag 30 juli 2022 0

🕔18:05, 26.jul 2022

De leiding berust bij de clubscheidsrechter. Aanvang: 10.00 uur! A-klasse 1. Evert Tolsma Dronryp, Tjeerd Dijkstra Easterein en Jacob v.d. Pol Harlingen 2. André Dijkstra Witmarsum, Rein Tiedema Baard en Anco Elgersma Dedgum 3. Johan Hiemstra Sint Annaparochie, Klaas Kramer

Read Full Article
Wedstrijdlijst Hijum-Feinsum heren tweede klasse vrije formatie zaterdag 30 juli 2022

Wedstrijdlijst Hijum-Feinsum heren tweede klasse vrije formatie zaterdag 30 juli 2022 0

🕔17:52, 26.jul 2022

De leiding berust bij de clubscheidsrechter. Aanvang: 10.00 uur! 1. Jesse Kroondijk Sint Annaparochie, Roeland van der Ploeg Ferwert en Jolt Vollema Peins 2. Johan Diertens Dronryp, Jelle Scharringa Leeuwarden en Paulus Yde Walda Wjelsryp 3. Jelle Attema Makkum, Jelte

Read Full Article
Wedstrijdlijst Ee heren eerste klasse vrije formatie zaterdag 30 juli 2022

Wedstrijdlijst Ee heren eerste klasse vrije formatie zaterdag 30 juli 2022 0

🕔17:44, 26.jul 2022

Scheidsrechter Marco Fijma. Aanvang: 11.00 uur! 1. Corné Tuinenga Berltsum, Michel v.d. Veen Franeker en Hillebrand Visser Dronryp 2. André van Dellen Berltsum, Pieter Jan Plat Leeuwarden en Willem Heeringa Tzummarum 3. Wierd Baarda Dronryp, Jeroen de Boer Spannum en

Read Full Article
Wedstrijdlijst Arum dames hoofdklasse vrije formatie zondag 31 juli 2022

Wedstrijdlijst Arum dames hoofdklasse vrije formatie zondag 31 juli 2022 0

🕔17:36, 26.jul 2022

Scheidsrechter Jan Winkel. Aanvang: 12.00 uur! 1. Inge Jansma Dronryp, Larissa Smink Makkum en Noa Elzinga Bolsward 2. Aletta van Popta Groningen, Lisanne Scharringa Dronryp en Iris Oosterbaan Sneek 3. Anna-Dieuwke Dijkstra Leeuwarden, Rixt Wijnia Wommels en Annelien Broersma Leeuwarden

Read Full Article
Wedstrijdlijst Sexbierum dames hoofdklasse vrije formatie zaterdag 30 juli 2022

Wedstrijdlijst Sexbierum dames hoofdklasse vrije formatie zaterdag 30 juli 2022 0

🕔17:29, 26.jul 2022

Scheidsrechter Chris Anema. Aanvang: 11.00 uur! 1. Wybrig Bakker Tersoal, Corrie Kroondijk Easterein en Fiera de Vries Groningen 2. Anna-Dieuwke Dijkstra Leeuwarden, Rixt Wijnia Wommels en Annelien Broersma Leeuwarden 3. Nynke Sijbrandij Leeuwarden, Manon Scheepstra Leeuwarden en Marrit Zeinstra Leeuwarden

Read Full Article
Wedstrijdlijst Sexbierum heren hoofdklasse vrije formatie zaterdag 30 juli 2022

Wedstrijdlijst Sexbierum heren hoofdklasse vrije formatie zaterdag 30 juli 2022 0

🕔17:17, 26.jul 2022

Scheidsrechter Jenco Sieperda. Aanvang: 11.00 uur! 1. Gert-Anne van der Bos Mantgum, Taeke Triemstra Sint Jacobiparochie en Erwin Zijlstra Easterlittens 2. Auke Boomsma Morra, Hessel Postma Winsum en Tsjerk Elsinga Dronryp 3. Remmelt Bouma Weidum, Bauke Dijkstra Easterein en Evert

Read Full Article

Websponsors

Frythermo vloerverwarming

Recente reacties

 • Ada

  Ada

  Beste schrijver van deze column, misschien de volgende wedstrijd een beetje genieten van al dat kaatsvolk dat op de been…

  View Article
 • Johan van Seijst

  Johan van Seijst

  Harlingen een genot om daar te mogen kaatsen !!

  View Article
 • Sytse Keizer

  Sytse Keizer

  Sterkte Sjoerd met dyn herstel!

  View Article

Websponsors

Taxi van der Bles
Horeca Straatkaatsen Leeuwarden
Geert van Tuinen producties
Alfa Romeo Berlikum
Jansma Burdaard
Jaap Breman Schoonmaakgroothandel