Bondspartij 2022 na 2de omloop gestaakt

Jan Braaksma
By Jan Braaksma juni 6, 2022 15:05

Bondspartij 2022 na 2de omloop gestaakt

Het had zo mooi kunnen zijn maar de bond voor senioren moest aan het eind van de tweede omloop worden gestaakt. De vele regen had het Sjûkelân te gevaarlijk gemaakt voor de kaatsers. De opslagers waren de grip helemaal kwijt en ook in het perk en verder op het veld dreigde de ondergrond het te begeven door het vele hemelwater. Nadat de wedstrijd al tweemaal was stil gelegd werd tegen het eind van de tweede omloop besloten om er definitief een eind aan te maken. Dit gebeurde op initiatief van de scheidsrechters maar de nieuwe voorzitter Coos Veltman had daar ook alle begrip voor. Het seizoen is voor de kaatsers nog lang en een spierscheuring ligt altijd op de loer en dan is stoppen met de wedstrijd het enige en juiste middel. 

Door de bond zal nu worden gekeken hoe en wanneer het restant van de jubileum bond kan worden ingehaald. Er staan nog 13 partijen op het programma en daar zal een datum voor moeten worden gevonden. Een optie is om tweemaal op een vrijdagmiddag het restant te laten verkaatsen of er een vrijdagmiddag voor uit te trekken en bijvoorbeeld om half vier te beginnen in bijvoorbeeld vier perken. Dan zou de klus tegen negen uur geklaard moeten zijn. Maar goed dan moet in principe iedereen die nog op de lijst staat wel aanwezig kunnen zijn.

Historisch gezien was het de eerste maal dat de bondspartij halverwege de partij moest worden gestaakt. Dat was daarvoor nog nooit gebeurd. Ook in de eerste wereldoorlog werd er gewoon gekaatst. Alleen in 1943 en 1944 moest ook de bond pas op de plaats nemen. 

De wedstrijd tot de derde omloop liet wel zien dat de kans parturen nog redelijk overeind zijn gebleven. Alleen het verlies van Sexbierum-Pietersbierum, Berltsum 1 en Bolsward 1 mag verrassend worden genoemd. 

Cijfers bond. Eerste omloop: 1. Leeuwarden – 2. Minnertsga 2 5-4 en 6-2; 3. Minnertsga 1 – 4. Huizum 5-3 en 6-2; 5. Dronryp 1 – 6. Sint Annaparochie 5-3 en 6-0; 7. Easterlittens – 8. Tzum 5-3 en 6-4; 9. Makkum – 10. Sexbierum-Pietersbierum 2 5-1 en 6-2; 11. Dronryp 2 – 12. Franeker 3 5-1 en 6-2; 13. Berltsum 2 – 14. Gytsjerk 5-1 en 6-0; 15. Driezum – 16. Bitgum 1 0-5 en 4-6; 17. Franeker 1 – 18. Franeker 4 5-0 en 6-4; 19. Jelsum-Koarnjum-Britsum – 20. Exmorra 4-5 en 4-6; 21. Harlingen -22. Amsterdam 5-0 en 6-0; 23. Winsum – 24. Sexbierum-Pietersbierum 1 5-5 en 0-6; 25. Deinum – 26. Bolsward 1 5-4 en 6-6; 27. Easterein1 -28. Baard 5-1 en 6-2; 29. Húns-Leons – 30. Holwerd 5-5 en 0-6; 31. Morra-Lioessens 1- 32. Mantgum 3-5 en 0-6; 33. Grou – 34. Lollum-Waaxens 5-3 en 6-6; 35. Sint Jacobiparochie 2 – 36. Spannum 2-5 en 6-6; 37. Dokkum – 38. Menaam 5-3 en 6-2; 39. Heerenveen – 40. Arum 5-3 en 6-2; 41. Bitgum 2 – 42. Stiens 2-5 en 6-6; 43. Easterein 2 – 44. Goënga 4-5 en 4-6; 45. Reahûs-Turns – 46. Bolsward 2 5-4 en 6-2; 47. Sint Jacobiparochie 1- 48. Witmarsum 5-5 en 6-4; 49. Berltsum 1 – 50. Goutum 4-5 en 0-6; 51. Ingelum –  52. Franeker 2 1-5 en 2-6; 53. Tzummarum – 54. Morra-Lioessens 2 5-5 en 6-4; 55. Niawier-Metslawier-Oosternijkerk – 56. Wommels 5-5 en 6-2; Tweede omloop: 1. Leeuwarden – 3. Minnertsga 2-5 en 4-6; 5. Dronryp 1 – 7. Easterlittens 1-5 en 4-6; 9. Makkum – 11. Dronryp 2 bij 3-3 afgebroken; 13. Berltsum 2 – 16. Bitgum 1 0-5 en 4-6; 17. Franeker 1 – 20. Exmorra 5-4 en 6-6; 21. Harlingen – 24. Sexbierum-Pietersbierum 1 5-5 en 6-0; 25. Deinum – 27. Easterein1 5-5 en 4-6;.30. Holwerd – 32. Mantgum 1-5 en 26; 33. Grou – 36. Spannum 5-2 en 6-0; 37. Dokkum – 39. Heerenveen 5-5 en 0-6; 42. Stiens – 44. Goënga 5-2 en 6-4; 45. Reahûs-Turns – 47. Sint Jacobiparochie 1 2-5 en 0-6; 50. Goutum –  52. Franeker 2 2-5 en 2-6; 53. Tzummarum – 55. Niawier-Metslawier-Oosternijkerk 2-5 en 4-6.

Voor de derde omloop hebben zich geplaatst: 3. Minnertsga 1 – Easterlittens; 9. Makum of 11. Dronryp 2 – 16. Bitgum 1; 17. Franeker 1 – 21. Harlingen; 27. Easterein 1 – 32. Mantgum; 33. Grou – 39. Heerenveen; 42. Stiens – 47. Sint Jacobiparochie 1; 52. Franeker 2- 55. Niawier-Metslawier-Oosternijkerk.    

Jan Braaksma
By Jan Braaksma juni 6, 2022 15:05
Write a comment

No Comments

No Comments Yet!

Let me tell You a sad story ! There are no comments yet, but You can be first one to comment this article.

Write a comment
View comments

Write a comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

*

Websponsors

Frythermo vloerverwarming

Recente reacties

 • Dirk Lei

  Dirk Lei

  Klaas Thomas is de naam van de kaatsvereniging van Anjum. Kaatsvereniging van Paesens-Moddergat heet Thomas Prins

  View Article
 • Liefhebber

  Liefhebber

  15 partoer, it is net best foar Jacob Klaver. Kost een protte tiid foar de club en dan mar een…

  View Article
 • Sjoerd Hofstee

  Sjoerd Hofstee

  Wat niisskjirrich om te lêzen dat ik in tik mei de mûlpûde hawn ha soe. Jan, do en alle oare…

  View Article

Websponsors

Taxi van der Bles
Horeca Straatkaatsen Leeuwarden
Geert van Tuinen producties
Alfa Romeo Berlikum
Jansma Burdaard
Jaap Breman Schoonmaakgroothandel