Wedstrijdlijst Grou heren eerste klasse vrije formatie zondag 8 mei 2020

Jan Braaksma
By Jan Braaksma mei 3, 2022 18:10

Wedstrijdlijst Grou heren eerste klasse vrije formatie zondag 8 mei 2020

Scheidsrechters Jenco Sieperda en Chris Anema. Aanvang 10.00 uur!

1. Bouke Willem Tuinman Dronryp, Jan Sipke Tuinman Berltsum en Ramon Hoogerhuis Franeker
2. Aizo Veltman Hommerts, Karel Monfils Kimswerd en Dirk-Henk Kuipers Arum
3. Wierd Baarda Dronryp, Marco de Groot Franeker en Jelmer Miedema Goutum
4. Gerrit-Jan Duiven Hidaard, Hendrik Jan v.d. Velde Makkum en Riemer Hoekstra Ee
5. André van Dellen Berltsum, Pieter Jan Plat Leeuwarden en Willem Heeringa Tzummarum
6. Jesse Kroondijk Sint Annaparochie, Roeland van der Ploeg Ferwert en Jolt Vollema Peins
7. Auke-Geert Ybema Parrega, Sjoerd Teake Kooistra Bolsward en Sybren Poelsma Dronryp
8. Corné Tuinenga Berltsum, Jeroen de Boer Spannum en Wessel Hilverda Winsum
9. Lieuwe v.d. Werff Koarnjum, Sip Jaap Bos Dokkum en Hillebrand Visser Dronryp
10. Rudmer Okkinga Arum, Michel v.d. Veen Franeker en Klaas Pier Folkertsma Makkum
11. Rutger Torensma Oosternijkerk, Harold de Boer Jellum en Jurrit Osinga Ingelum
12. Youri de Groot Menaam, Allard Hoekstra Franeker en Laas Pieter van Straten Feinsum
13. Patrick van Dellen Berltsum, Mark Minnesma Dronryp en Steven Koster Tzum
14. Christiaan Stremler Exmorra, Albert Feenstra Makkum en Jitze Floris Joure
15. Thom Stellingwerf Makkum, Yoram Elzinga Groningen en Gosse de Haan Winsum
16. Rutmer v.d. Meer Sint Jacobiparochie, Verry v.d. Meer Sint Jacobiparochie en Redmer Cnossen Bolsward
17. Lennard Feenstra Franeker, Marten Jansen Sexbierum en Klaas Gerrit Meulenaar Baard
18. Johannes van der Veen Pietersbierum, Pieter van der Schoot Sexbierum en Rick Minnesma Dronryp
19. Gerard de Vries Bitgum, Yannick Hielkema Bitgum en Stefan van der Meer Baard
20. Simon Zijlstra Easterlittens, Hessel Postma Winsum en Thomas Dijkstra Berltsum
21. Peter van Zuiden Bolsward, Kevin Jordi Hiemstra Leeuwarden en Gerben de Boer Gaast
22. Jari Visser Witmarsum, Jelle Cnossen Bolsward en Gjalt Sjirk de Groot Mantgum
23. Johan Diertens Dronryp, Jelle Scharringa Leeuwarden en Paulus Yde Walda Wjelsryp

 

 

Jan Braaksma
By Jan Braaksma mei 3, 2022 18:10
Write a comment

No Comments

No Comments Yet!

Let me tell You a sad story ! There are no comments yet, but You can be first one to comment this article.

Write a comment
View comments

Write a comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

*

Websponsors

Frythermo vloerverwarming

Recente reacties

 • Harald

  Harald

  Zit het voetbal het kaatsen niet steeds meer dwars? Voetbal duurt nog minimaal 6 weken, dan zit je al halverwege…

  View Article
 • ytrewq

  ytrewq

  Bêste Gerrit, Do hast yn dûbelde sin in positive rol spile yn it bestean fan De Keatsfreon: dyn oanbring fan…

  View Article
 • murkviersma

  murkviersma

  Wierd Baarda is juist. Maar van later datum is het antwoord Johan van Ijs ook goed. Overigens heeft Martinus Santema…

  View Article

Websponsors

Taxi van der Bles
Horeca Straatkaatsen Leeuwarden
Geert van Tuinen producties
Alfa Romeo Berlikum
Jansma Burdaard
Jaap Breman Schoonmaakgroothandel