Back to homepage

Posts From Jan Braaksma

Weinig prijswinnaars bij de 55+ in Huizum

Weinig prijswinnaars bij de 55+ in Huizum 0

🕔17:58, 22.aug 2021

Zes dagen na de vorige partij waren we weer in Huizum. Met een fraaie lijst van 72 personen.De wedstrijdleider Piet keizer had ditmaal genoeg werk om alles in goede banen te leiden want maar liefst 4 mannen melden zich gedurende

Read Full Article
Doarpskom Weidum mei Frouljus-PC hermetysk ôfsletten foar auto’s

Doarpskom Weidum mei Frouljus-PC hermetysk ôfsletten foar auto’s 0

🕔12:56, 19.aug 2021

It doarp Weidum wurdt op 25 augustus hermetysk ôfsletten foar auto’s. Dat hat te krijen mei de Frouljus PC, de meast wichtige keatswedstriid foar froulju dy’t dy dei hâlden wurdt. De doarpskom fan Weidum is as coronabubbel ticht foar de

Read Full Article
Raerd wint 57ste revanche Freule in Jellum

Raerd wint 57ste revanche Freule in Jellum 0

🕔19:06, 18.aug 2021

Alle deelnemend kaatsers aan de 57ste revanche Freule moesten vanmiddag in Jellum-Bearsworden getest voor corona. Hierdoor kon het partuur van Niawier-Metsalwier-Oosternijkerkmet Pieter Siebe Cuperus, Jelmer Torensma en Rutger Torensma niet deelnemen en bleven er12 partuur over.De Raerder jongens Jens Kooistra,

Read Full Article
Wedstrijdlijst Paesens heren 1e klasse d.e.l. zaterdag 21 augustus 2021

Wedstrijdlijst Paesens heren 1e klasse d.e.l. zaterdag 21 augustus 2021 0

🕔12:44, 18.aug 2021

Scheidsrechter C. Anema. Aanvang 11.00 uur! 1. Wessel v.d. Woud Goutum, Pieter Jan Plat Leeuwarden en Yannick Hielkema Bitgum   2. Jan Hof Franeker, Kevin Jordi Hiemstra Koarnjum en Verry van der Meer Sint Jacobiparochie   3. Jorrit van Smeden

Read Full Article
Wedstrijdlijst Baard dames 1e klasse d.e.l. zaterdag 21 augustus 2021

Wedstrijdlijst Baard dames 1e klasse d.e.l. zaterdag 21 augustus 2021 0

🕔11:53, 18.aug 2021

Scheidsrechter K. Hijlkema. Aanvang: 10.00 uur! 1. Samanta Visser Franeker, Andrea Kroes Gauw en Senne Idsardi Dronryp   2. Romy Postma Winsum, Angela Donga Hallum en Ineke van der Ploeg Ried   3. Inge Jansma Dronryp, Elly Hofman Leeuwarden en

Read Full Article
Wedstrijdlijst Bitgum dames hoofdklasse d.e.l. zaterdag 21 augustus 2021

Wedstrijdlijst Bitgum dames hoofdklasse d.e.l. zaterdag 21 augustus 2021 0

🕔11:47, 18.aug 2021

Scheidsrechter Johny Bergsma. Aanvang: 12.00 uur! 1. Sietske Okkema Easterein, Klasine Huistra Reduzum en Martzen Deinum Wommels   2. Nynke Sijbrandij Leeuwarden, Corrie Kroondijk Easterein en Miranda Scheffer Menaam   3. Ilse Tuinenga Franeker, Amarins de Groot Mantgum en Annelien

Read Full Article
Wedstrijdlijst Minnertsga heren 35+ d.e.l. zondag 22 augustus 2021

Wedstrijdlijst Minnertsga heren 35+ d.e.l. zondag 22 augustus 2021 0

🕔11:03, 18.aug 2021

Clubscheidsrechter! Aanvang 10.00 uur! 1. Willem Buurstra Franeker, Romke Veenstra Minnertsga en Jacob Faber Minnertsga   2. Gerard Sinnema Minnertsga, Skelte Hofstra Dronryp en Jacob Wassenaar Minnertsga   3. Keimpe Koldijk Easterlittens, Gijsbert Knol Bolsward en Willem Hein de Haan

Read Full Article
Wedstrijdlijst Menaam heren 2e klasse vrije formatie zondag 22 augustus 2021

Wedstrijdlijst Menaam heren 2e klasse vrije formatie zondag 22 augustus 2021 0

🕔10:56, 18.aug 2021

Scheidsrechter J. Miedema. Aanvang: 10.00 uur! 1. Jan Hof Franeker, Justin van Dijk Harlingen en Rick Alberda Midlum   2. Marten Jansen Sexbierum, Jurre Broekstra Tzummarum en Wilke van der Meulen Stiens   3. Gerrit Dijkstra Anjum, Mark Polstra Menaam

Read Full Article
Wedstrijdlijst Menaam heren 1e klasse vrije formatie zondag 22 augustus 2021

Wedstrijdlijst Menaam heren 1e klasse vrije formatie zondag 22 augustus 2021 0

🕔10:50, 18.aug 2021

Scheidsrechter Hendrik Sweering. Aanvang: 11.00 uur! 1. Bauke Triemstra Sint Jacobiparochie, Pieter Jan Plat Leeuwarden en Sjoerd de Jong Leeuwarden   2. Steven Koster Tzum, Jorn Lars van Beem Dronryp en Thomas Dijkstra Berltsum   3. Patrick van Dellen Berltsum,

Read Full Article
Wedstrijdlijst Van Aismapartij heren hoofdklasse vrije formatie zondag 22 augustus 2021

Wedstrijdlijst Van Aismapartij heren hoofdklasse vrije formatie zondag 22 augustus 2021 0

🕔10:41, 18.aug 2021

Scheidrechter Henk van der Zee. Aanvang: 11.00 uur! 1. André van Dellen Berltsum, Jouke Bosje Leeuwarden en Willem Heeringa Tzummarum   2. Youri de Groot Menaam, Hendrik Jan v.d. Velde Makkum en Jelte-Pieter Dijkstra Wommels   3. Jelle Attema Makkum,

Read Full Article

Websponsors

Frythermo vloerverwarming

Recente reacties

 • Liefhebber

  Liefhebber

  15 partoer, it is net best foar Jacob Klaver. Kost een protte tiid foar de club en dan mar een…

  View Article
 • Sjoerd Hofstee

  Sjoerd Hofstee

  Wat niisskjirrich om te lêzen dat ik in tik mei de mûlpûde hawn ha soe. Jan, do en alle oare…

  View Article
 • Hh

  Hh

  Moai stikje Jan , stiet 1 flaterke yn ûs heit Roel Hoekstra is berne yn 1922 dus wie hy 41…

  View Article

Websponsors

Taxi van der Bles
Horeca Straatkaatsen Leeuwarden
Geert van Tuinen producties
Alfa Romeo Berlikum
Jansma Burdaard
Jaap Breman Schoonmaakgroothandel