Wedstrijdlijst Oude Bildtzijl heren eerste klasse vrije formatie zondag 6 augustus 2022 

Jan Braaksma
By Jan Braaksma augustus 4, 2022 07:55

Wedstrijdlijst Oude Bildtzijl heren eerste klasse vrije formatie zondag 6 augustus 2022 

Scheidsrechter Johny Bergsma. Aanvang: 10.00 uur!

1. Gerard de Vries Bitgum, Mark Minnesma Dronryp en Stefan van der Meer Baard
2. Wierd Baarda Dronryp, Jeroen de Boer Spannum en Hessel Hilverda Winsum
3. Thom Stellingwerf Makkum, Yoram Elzinga Groningen en Redmer Cnossen Bolsward
4. Jari Visser Witmarsum, Jelle Cnossen Bolsward en Gjalt Sjirk de Groot Mantgum
5. Jesse Kroondijk Sint Annaparochie, Roeland van der Ploeg Ferwert en Rick Alberda Midlum
6. Corné Tuinenga Berltsum, Michel v.d. Veen Franeker en Klaas Pier Folkertsma Makkum
7. Johan Diertens Dronryp, Jelle Scharringa Leeuwarden en Sybren Poelsma Dronryp
8. Redmer Zaagemans Witmarsum, Wytze Wassenaar Wier en Jelmer Miedema Goutum
9. André van Dellen Berltsum, Pieter Jan Plat Leeuwarden en Willem Heeringa Tzummarum
10. Tjalling Feenstra Herbaijum, Tymo Zijlstra Harlingen en Wybren Postma Ingelum
11. Youri de Groot Menaam, Allard Hoekstra Franeker en Laas Pieter van Straten Feinsum
12. Rutmer van der Meer Sint Jacobiparochie, Verry van der Meer Sint Jacobiparochie en Jan-Tymen Eisma
Franeker
13. Paul Dijkstra Bitgum, René de Haan Leeuwarden en Hendrik Bouwhuis Bolsward
14. Rutger Torensma Oosternijkerk, Harold de Boer Jellum en Jurrit Osinga Ingelum

 

Jan Braaksma
By Jan Braaksma augustus 4, 2022 07:55

Websponsors

Frythermo vloerverwarming

Recente reacties

 • Ada

  Ada

  Beste schrijver van deze column, misschien de volgende wedstrijd een beetje genieten van al dat kaatsvolk dat op de been…

  View Article
 • Johan van Seijst

  Johan van Seijst

  Harlingen een genot om daar te mogen kaatsen !!

  View Article
 • Sytse Keizer

  Sytse Keizer

  Sterkte Sjoerd met dyn herstel!

  View Article

Websponsors

Taxi van der Bles
Horeca Straatkaatsen Leeuwarden
Geert van Tuinen producties
Alfa Romeo Berlikum
Jansma Burdaard
Jaap Breman Schoonmaakgroothandel